กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีติวเข้มนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทั่วอุดรธานีรับเออีซี

วันที่ 18 มิ.ย. 2556
seksun
 

ตัวแทนนักเรียนทั่วจังหวัดกว่า 70 คนร่วมอบรม สร้างเครือข่ายเด็กเยาวชนสู่นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมการิน อ.เมือง จ.อุดรธานี

          นายณรงค์  พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานในพิธีเปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาเครือข่ายเด็กเยาวชนที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เป็นนักประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ ผ่านช่องทางสื่อใกล้ตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้กระแสการปรับตัวก่อนก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

          วิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ประกอบด้วยดร.ปรีชา  อรัญวารี บรรยายเรื่อง "การใช้ภาษาและทักษะการพูด เพื่อเตรียมพร้อมเป็นนักประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ ผศ.ดร.เสกสรร  สายสีสด จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บรรยายเรื่อง "การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ” และอ.สัตติยะพันธ์  คชมิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บรรยายเรื่อง "วิถีวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์อย่างไร เมื่อก้าวไปสู่วิถีอาเซียน”

          สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแทนนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนในเขตจังหวัดอุดรธานี จำนวน 70 คน  ซึ่งจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่นักประชาสัมพันธ์โรงเรียนต่อไป.
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode