กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
ธนาคารธนชาตเลือกใช้โซลูชั่น IFRS ของโวลเตอร์ส คลูเวอร์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทย

วันที่ 18 มิ.ย. 2556 )
 
กรุงเทพฯ--(บิสิเนส ไวร์)--17 มิ.ย. 2556

สถาบันการเงินชั้นนำของไทยเลือกใช้โซลูชั่น IFRS เพื่อปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ IAS 39

โวลเตอร์ส คลูเวอร์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส (Wolters Kluwer Financial Services) ประกาศว่า ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศไทย ได้เลือกใช้โซลูชั่น IFRS เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่กำหนดให้ใช้ระบบอัตโนมัติซึ่งผ่านการรับรอง เพื่อรองรับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ IAS 39 เมื่อใช้โซลูชั่นดังกล่าว ธนาคารธนชาตจะได้ประโยชน์จากกระบวนการอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ซึ่งจะมีการคำนวณตัวเลขต่างๆ (ราคาทุนตัดจำหน่าย, การด้อยค่า) ตามมาตรฐาน IFRS รวมถึงการทำบัญชีแยกประเภทตามมาตรฐาน IFRS และ GAAP ขณะเดียวกันยังช่วยลดต้นทุนเพราะใช้ระบบเดียว

หลังผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างละเอียดซึ่งมีการประเมินโซลูชั่นของบริษัทหลายแห่ง ในที่สุดโซลูชั่นของโวลเตอร์ส คลูเวอร์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส ซึ่งได้รับการยกย่องจากชาร์ติส รีเสิร์ช (Chartis Research) ให้เป็นผู้นำด้านการจัดหาโซลูชั่นเทคโนโลยี IFRS ในปี 2555 ก็ได้รับเลือกจากธนาคารธนชาต เนื่องจากบริษัท มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรฐาน IAS 39 โดยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอย่างดี

"เราตัดสินใจเลือกใช้โซลูชั่น IFRS ของโวลเตอร์ส คลูเวอร์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐาน IAS39 ตั้งแต่ขั้นตอนของการทำธุรกรรมไปจนถึงการเปิดเผยข้อมูล” คุณอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กล่าว "โวลเตอร์ส คลูเวอร์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะบริษัทให้มากกว่าโซลูชั่นสำเร็จรูปทั่วไป บริษัทมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆในประเทศไทย และมีความมุ่งมั่นตั้งใจกับการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคนี้ โซลูชั่นของบริษัทที่ผ่านการรับรองจึงเหมาะสมที่สุดสำหรับธนาคารธนชาต”

เมื่อเปลี่ยนจากการทำงานที่อาศัยแรงงานคนมาเป็นระบบอัตโนมัติ ธนาคารธนชาตจะได้รับประโยชน์ทางธุรกิจดังต่อไปนี้

- ลดขั้นตอนการทำงานที่อาศัยแรงงานคน ทำให้ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานลดลง
- ใช้งาน IFRS ได้อย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำลง
- ปิดบัญชีและเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานกำกับดูแล กลุ่มบุคคล และตลาดต่างๆได้เร็วขึ้น
- ทำบัญชีได้ครบถ้วนและคล่องขึ้นด้วยระบบเดียว
- มีฟังก์ชั่นต่างๆที่สืบค้นข้อมูลได้ทันที ทำให้การติดตามตรวจสอบบัญชีมีความโปร่งใส

โวลเตอร์ส คลูเวอร์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส มีสำนักงานสาขาประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในกรุงเทพฯ ซึ่งพร้อมสนับสนุนโซลูชั่นดังกล่าว และให้บริการชั้นเลิศแก่ลูกค้าทั ้งในปัจจุบันและในอนาคต ขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นตั้งใจกับการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคนี้

"สถาบันการเงินในเอเชียกำลังเตรียมตัวรับมือกับข้อกำหนดต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีความท้าทายอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เรามีโซลูชั่น IFRS ระดับแนวหน้าที่ผ่านการรับรองแล้วและมีศักยภาพในการปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ จึงพร้อมให้ความช่วยเหลือบริษัทต่างๆในการใช้โซลูชั่นทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงอย่างมีชั้นเชิงและเหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของแต่ละบริษัท” คริส ปุยเป (Chris Puype) กรรมการผู้จัดการประจำเอเชียแปซิฟิก บริษัท โวลเตอร์ส คลูเวอร์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส กล่าว "ประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำหรับบริษัทที่ให้บริการทางการเงินและสำหรับโวลเตอร์ส คลูเวอร์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส เรามีความยินดีที่ได้ให้บริการโซลูชั่น IFRS ของเราแก่สถาบันการเงินชั้นนำในภูมิภาคอย่างธนาคารธนชาต”

ในการใช้โซลูชั่น IFRS ครั้งนี้ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด (YIP IN TSOI Co. Ltd) จะให้คำปรึก ษาและให้บริการต่างๆอย่างมืออาชีพ ด้วยการประสานงานกับคณะที่ปรึกษาของโวลเตอร์ส คลูเวอร์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส ยิบอินซอยเป็นพันธมิตรของโวลเตอร์ส คลูเวอร์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส มาตั้งแต่ปี 2552 และตั้งใจที่จะช่วยให้ลูกค้าแต่ละรายได้ใช้โซลูชั่นบริหารการเงินที่คุ้มค่าและน่าเชื่อถือ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) นอกจากนี้ ยิบอินซอยยังช่วยเหลือโวลเตอร์ส คลูเวอร์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส ในการนำโซลูชั่นของบริษัทเข้ามาสู่ประเทศไทย รวมถึงสนับสนุนการใช้โซลูชั่นเหล่านี้ด้วย

"เรายินดีที่ได้ร่วมมือกับโวลเตอร์ส คลูเวอร์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์ที่ผ่านการรับรองให้แก่ธนาคารธนชาต ตลอดจนให้บริการอย่างมืออาชีพในการใช้โซลูชั่นดังกล่าว” นายดนัย หวังศิริ ผู้อำนวยการสายธุรกิจการเงินและธนาคาร บริษัท ยิบอินซอย จำกัด กล่าว "สถาบันการเงินในประเทศไทยกำลังมองหาโซลูชั่น IFRS ที่ครบถ้วนสมบูรณ์จากผู้นำในด้านนี้ และโวลเตอร์ส คลูเวอร์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส ก็ตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริ ษัทมีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับประเทศไทย ซึ่งหมายความว่าพวกเขามีความเข้าใจชัดเจนว่าสถาบันการเงินต้องการอะไรในการปฏิบัติตามมาตรฐาน IAS39 ที่บังคับใช้โดยธนาคารแห่งประเทศไทย”

เกี่ยวกับโวลเตอร์ส คลูเวอร์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส

ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ หรือการบริหารการทำธุรกรรมทางการเงิน ไปจนถึงการจัดการความเสี่ยงอย่างเดียว หรือการดำเนินกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร โวลเตอร์ส คลูเวอร์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส ก็สามารถช่วยเหลือลูกค้ากว่า 15,000 รายทั่วโลกในการรับมือกับความซับซ้อนเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพทางการเงินและการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนบริหารข้อมูลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจครั้งสำคัญ โวลเตอร์ส คลูเวอร์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส มีโซลูชั่นการตรวจสอบบัญชี บริหารความเสี่ยง การเงิน และการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ซึ่งช่วยให้สถาบันการเงินสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กรได้ บริษัทมีสำนักงานกว่า 30 สาขาใน 20 ประเทศ และมีแบร นด์ดังมากมายในเครือ ได้แก่ FRSGlobal, FinArch, ARC Logics for Financial Services, Bankers Systems, VMP(R) Mortgage Solutions, AppOne(R), GainsKeeper(R), Capital Changes, NILS, AuthenticWeb(TM) และ Uniform Forms(TM) ทั้งนี้ โวลเตอร์ส คลูเวอร์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท โวลเตอร์ส คลูเวอร์ ผู้นำของโลกด้านการจัดหาโซลูชั่นและบริการข้อมูล ซึ่งมีรายได้ต่อปี 3.6 พันล้านยูโร (4.6 พันล้านดอลลาร์) ในปี 2555 และมีพนักงานราว 19,000 คนทั่วโลก กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) มีขนาดของสินทรัพย์เป็นอันดับที่ 6 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย โดยเป็นผู้นำตลาดด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของประเทศ ธนาคารได้นำเสนอบริการทางการเงินที่ครบวงจรผ่านเครือข่ายสาขากว่า 600 แห่งทั่วประเทศ แก่ลูกค้ากว่า 4 ล้านราย ครอบคลุมในหลากหลายธุรกิจตั้งแต่ธุรกิจลูกค้ารายย่อย ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ธุรกิจลูกค ้ารายใหญ่ ธุรกิจลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และธุรกิจบริหารจัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมกว่า 1 ล้านล้านบาท

เกี่ยวกับบริษัท ยิบอินซอย จำกัด

ยิบอินซอย คือผู้นำด้านการจัดหาโซลูชั่นครบวงจรตั้งแต่ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น ฮาร์ดแวร์ ไปจนถึงบริการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ บริษัทประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมหลักๆ เช่น ภาคการเงินและธนาคาร โทรคมนาคม ตลอดจนภาครัฐและเอกชนมานานกว่า 30 ปี นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการด้านไอทีแบบครบวงจรแก่ลูกค้า ทั้งการซ่อมบำรุงระบบงานเครือข่าย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เสริมอย่างมีคุณภาพ บริษัทประสานงานกับลูกค้าเพื่อจัดหาโซลูชั่นที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ทำให้ลูกค้ามีความได้เปรียบในการแข่งขันและมีความสบายใจ ทั้งนี้ ยิบอินซอย ร่วมมือกับผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีชั้นนำจากทั่วโลกเพื่อนำเสนอโซลูชั่นเหล่านี้ให้แก่ลูกค้า

&nb sp; เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ:
โวลเตอร์ส คลูเวอร์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส
เจนนิเฟอร์ มาร์โซ (Jennifer Marso)
รองประธานฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร
โทร: +1 612 852 7912
อีเมล: Jennifer.marso@wolterskluwer.com
ทวิตเตอร์: @JenniferMarso
หรือ
ลอเรน เดีย ร์เมอร์ (Lauren Dearmer)
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร
โทร: +44 207 539 6525
อีเมล: Lauren.dearmer@wolterskluwer.com
ทวิตเตอร์: @LDearmerเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode