กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
คลินิกเทคโนโลยี ราชภัฏโคราช เดินหน้าโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 5 มิ.ย. 2556 )
 
เมื่อวันที่ 3-5 มิถุนายน 2556 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีการออกให้ บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี การปลูกหม่อนและ การเรียนรู้เรื่องคราม ณ กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านห้วยทราย ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา นำโดย ดร.บุษราคัม ป้อมทอง ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านหม่อนไหมไร้สารเคมี บ้านห้วยทรายดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง คลินิกเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสีย้อมไหมชนิดแห้งด้วยวัสดุธรรมชาติ และเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพเสริม อันจะนำไปสู่การเพิ่มรายได้ของชุมชน โดยได้รับความ ร่วมมือวิทยากรจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา มาเป็นวิทยากรในการ ถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวทั้ง 3 วัน ให้แก่ชาวบ้านในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 30 คน ทั้งนี้ในวันที่ 3 มิถุนายน 2556 ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงพื้นที่ติดตาม ความก้าวหน้าโครงการหมู่บ้านหม่อนไหมไร้สารเคมีบ้านห้วยทรายด้วย พร้อมทั้งได้ให้ความรู้ เพิ่มเติม และยังช่วยประสานงานติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาหมู่บ้านในด้านอื่นๆ ต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode