กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ม.ราชภัฏโคราช สำนึกในพระมหากรุณาจัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

วันที่ 13 มิ.ย. 2556 )
 
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดให้มีพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 เข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 4,948 คน ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติและสนามฟุตบอล ซึ่งเริ่มพิธีโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ รักษาราชการแทน อธิการบดีประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นายกองค์การ บริหารนักศึกษา กล่าวรายงาน ประธานกล่าวให้โอวาทและเจิมมงคล ให้แก่ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การบริหารนักศึกษา และ นายกสโมสรคณะ จากนั้นรักษาราชการแทนอธิการบดีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร จากแท่นประดิษฐานมอบให้แก่นายกองค์การบริหารนักศึกษา ขบวนอัญเชิญตราพระราชลัญจกร เคลื่อนผ่านแถวนักศึกษาจาก ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ไปจนถึงสนามฟุตบอล ต่อด้วยการอัญเชิญ ตราพระราชลัญจกรประดิษฐานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานเปิดกรวยธูปเทียนแพและถวาย เครื่องราชสักการะ ประธานกล่าวถวายราชสดุดี แล้วจึงเป็นการแสดง เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 3 ชุด จากโปรแกรม วิชานาฏศิลป์ ประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย มอบเข็ม เครื่องหมายตราพระราชลัญจกรให้แก่นักศึกษาใหม่ ต่อด้วยการ ถวายบังคมพร้อมกันและการถวายสัตย์ปฏิภาณตนของนักศึกษา ทุกคณะ ในฐานะ "คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน" เพื่อแสดงถึงพลัง แห่งความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา ที่มีความมุ่งมั่นจะพัฒนาตนเอง สังคม และ ประเทศชาติ ปิดท้ายด้วยการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลง สดุดีมหาราชา พร้อมทั้งรุ่นพี่ล้อมวงบูมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเป็นการต้อนรับน้องใหม่อย่างเป็นทางการจึงเป็นอันเสร็จพิธีอัญเชิญ ตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2556 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมกับชาวราชภัฏพระองค์ทรงพระราชทานตราพระราชลัญจกร ประจำพระองค์มาเป็นตราประจำมหาวิทยาลัย นอกจากจะร่วมกัน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์แล้วนักศึกษาควรปฏิบัติตน อยู่ในความดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ พัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้สมกับเป็น "คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน"เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode