กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
พิธีเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด

วันที่ 14 มิ.ย. 2556 )
 
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ณ ศูนย์บำบัดพื้นฟูสมรรณภาพแบบสมัครใจจังหวัดชลบุรี อาคารศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายแก้ไขปัญหาผู้เสพ หรือผู้ติดยาเสพติด ถือว่าผู้เสพเป็นผู้ป่วยเป็นอาการของโรคสมองติดยาหรือติดสารเคมี ที่จำเป็นต้องเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ จังหวัดชลบุรีได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนของจังหวัด โดยให้ความสำคัญกับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ หรือผู้ติดยาเสพติด เพื่อเป็นการให้โอกาสผู้ที่ติดยาเสพติดได้มีโอกาสพัฒนาทักษะชีวิต ประสบการณ์ และมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม จึงได้จัดตั้งศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรณภาพแบสมัครใจจังหวัดชลบุรี ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 ขึ้น ระหว่างวันที่ 10 – 25 มิถุนายน 2556 เป็นระยะเวลา 15 วัน ณ ศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ หรือผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้ผู้เสพ หรือผู้ติดยาเสพติด ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่สังคมได้อย่างเป็นปกติสุขต่อไป นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ซึ่งกำหนดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เป็นมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะในแผนงาน 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ หรือผู้ติดยาเสพติด กำหนดให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพแบบสมัครใจจังหวัดขึ้น เพื่อเป็นกลไกในการรองรับการบำบัดรักษาผู้เสพ หรือผู้ติด โดยการเปิดโอกาสให้ผู้เสพ หรือผู้ติด ที่หลงผิดได้มีโอกาสกลับตัวหลับใจ สามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดอีก ปริญญา/ข่าว/ภาพ

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode