กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
โรงเรียนเลยพิทยาคม ต้อนรับภาคีเครือข่ายโรงเรียนมัธยมบุนเลย์ ประเทศสิงคโปร์

วันที่ 12 มิ.ย. 2556 )
ส.ปชส.เลย
 
ที่โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู นายไพโรจน์ พรมสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม นายโกศล บุญไชย อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน เลยพิทยาคม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายกสมาคมครูและผู้ปกครอง นายกสมาคมนักเรียนเก่า ผู้มีเกียรติ ครู นักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Victor Giam Chong Guan ผู้อำนวยการโรงเรียน Boon Lay Secondary School ประเทศสิงคโปร์ และคณะครู นักเรียน จำนวน 25 คน ในโอกาสที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาและวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2556 ในการนี้ได้มีการจัดพิธีรับครู นักเรียนโดยตัวแทนนักเรียน English program (EP) และนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ร่วมกันขับร้องเพลงมาร์ทเลยพิทย์ ทั้งภาคภาษาไทย ภาคภาษาอังกฤษ และเพลงอาเซียน ขณะเดียวกัน Mr.Victor Giam Chong Guan ผู้อำนวยการโรงเรียน Boon Lay Secondary School ประเทศสิงคโปร์ เดินนำคณะครู นักเรียน ขึ้นไปหย่อนหินใส่ขวดโหล ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมร่วมกัน โรงเรียนเลยพิทยาคมได้จัดเตรียมกำหนดการเพื่อต้อนรับ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษา และวัฒนธรรมไว้มากมาย การเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองเลย สักการะศาลเจ้าพ่อกุดป่อง สักการะพระธาตุศรีสองรักษ์ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เที่ยวชมสวนสาธารณและทิวทัศน์รอบตัวเมืองเลย ชมความงามของวนอุทยานแห่งชาติภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย,สวนหินผางาม อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย, ถนนคนเดินถนนชายโขง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย, สุสานหิน จังหวัดหนองบัวลำภู ฝึกทักษะทำพานไหว้ครูและร่วมไหว้ครูร่วมกับนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม เยี่ยมครอบครับของคู่บัดดี้ นักเรียนเลยพิทยาคมที่คอยอำนวยความสะดวก เป็นต้นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode