กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
สคบ. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดชลบุรี

วันที่ 11 มิ.ย. 2556 )
 
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556 นายจิรชัย ทองมูลโร่ย เลขาธิการสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดชลบุรี โดยมีอำนาจหน้าที่ในการรับและพิจารณากลั่นกรองคำร้อยทุกข์ จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเกิดจากการกระทำของผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการในการถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่ได้รับความเป็นธรรม ในการซื้อสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคนั้น และในวันนี้นายจิรชัย ทองมูลโร่ย เลขาธิการสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์และร่วมให้ข้อเสนอแนะเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดชลบุรี มีแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยมี 8 กระทรวง 20 กรม ดูแลประชาชนในเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคโดย สำหรับการประชุมในวันนี้ ได้พิจารณาเรื่องรถยนต์ เนื่องจากนายสมยศ ศรีขจรเกียรติ ได้รับความเดือนร้อนจากการซื้อรถยนต์ยี่ห้อเชฟโรเล็ต แคปติวา กรณีดังกล่าว จังหวัดชลบุรีแจ้งให้คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์ดำเนินการไกล่เกลี่ย ปรากฏไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ และดำเรื่องดังกล่าวเข้าประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ เพื่อพิจารณาเห็นควรฟ้องหรือไม่ ผลการประชุมฯ มีมติให้เรียกคู่กรณีมาเจรจาไกล่เกลี่ยอีกครั้ง จังหวัดจึงได้แจ้งให้สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนผู้ร้องทุกข์ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดชลบุรี มีหนังสือเชิญผู้ร้องมาให้คำแนะนำทางกฎหมายแล้ว ส่วนการจัดหาทนายความจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิฯ นั้น ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากผู้บริโภครายดังกล่าวมีใช่คนยากจน ถ้าคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดชลบุรี เห็นว่า การดำเนินคดีแทนผู้บริโภคดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม ต้องรวบรวมข้อเท็จจริงเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พิจารณาให้ความเห็นในการฟ้องร้องดำเนินคดีแทนผู้บริโภครายดังกล่าวต่อไป ส่วนเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของนางกิตติกา สิงห์หร่าย ของความเป็นธรรมกรณี ผู้ร้องได้ซื้อโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อซัมซุงจากบริษัท บูรพวัฒน์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ต่อมาพบว่าโทรศัพท์มือถือมีปัญหาจึงได้ส่งซ่อม จังหวัดชลบุรีได้แจ้งอำเภอศรีราชาตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลการตรวจสอบคือ อำเภอศรีราชามีหนังสือเชิญผู้ร้องผู้ถูกร้องและศูนย์บริการซัมซุง ไปพบเพื่อชี่แจ้งข้อเท็จจริง ปรากฏผู้ถูกร้องไม่มาพบพนักงานเจ้าหน้าที่ อำเภอศรีราชาจึงได้มีหนังสือเรียกผู้ถูกร้องอีกครั้ง ปรากฏผู้ถูกร้องก็ไม่มาพบพนักงานเจ้าหน้าที่แต่ผู้ร้องได้รับการเยี่ยวยาจากบริษัท ซัมซุง (ประเทศไทย) จำกัด โดยจ่ายเซ็คคืนให้แก่ผู้ร้องจำนวน 15,900 บาท กรณี บริษัท บูรพวัฒน์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ไม่ได้ไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่และมิได้แจ้งเหตุผลให้อำเภอทราบแต่อย่างใด บริษัทฯ จึงมีความผิดตามมาตรา 45 ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวก ไม่ให้ถ้อยคำหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา 5 ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ปริญญา/ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode