กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
อาจารย์ราชภัฏโคราช ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น

วันที่ 7 มิ.ย. 2556 )
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสิริ วิมลธรรม อาจารย์ประจำโปรแกรม วิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ได้รับ "รางวัล นักวิจัยดีเด่น" จากการเข้าร่วม นำเสนอบทความวิจัย เรื่อง The
Integration of His Majesty the King's Philosophy of Sufficiency Economy with the Twitter Website for Enhancing the Using of English for Communication ในที่ประชุม ระดับนานาชาติ "The Excellence in Teacher Educaion and Research Innovation" ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง ภายใต้โครงการ "120 ปี ฝึกหัดครูไทย ถวายองค์ราชัน ธ ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" ซึ่งในการนี้มีนักวิจัยที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นทั้งสิ้น 7 ท่าน คัดเลือก จากจำนวนผู้นำเสนอผลงานทั้งสิ้น 150 งานวิจัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสิริ วิมลธรรม ได้เดินทางเข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา มอบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา การพานิช ประธาน ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ณ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร



เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode