กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
กระทรวงศึกษา MOU กับผู้ประกอบการ โครงการฝึกงานและพัฒนาทักษะด้านแมคคาทรอนิกส์บ๊อช

วันที่ 7 มิ.ย. 2556 )
 
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด เปิดโครงการฝึกงานปละพัฒนาทักษะด้านแมคคาทรอนิกส์บ๊อส โดยการนำ 3 นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก (อีเทค) หวังสร้างบุคลากรฝีมือคุณภาพร่วมงานบริษัทในอนาคต นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนาม MOU กับนายรอล์ฟ ซูลเซ่ เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย ในนามตัวแทนของทั้งสองรัฐบาลได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ โดยมีตัวแทนจาก บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด และบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ซึ่งเป็นสามบริษัทเยอรมันผู้ร่วมก่อตั้งโครงการศึกษาระบบทวิภาคีเยอรมัน – ไทย ได้จัดโครงการฝึกงานและพัฒนาทักษะด้านแมคคาทรอนิกส์บ๊อช หรือ Bosch Mechatronics Apprentceship Program:BMAP เกิดจากความร่วมมือของพันธมิตร 3 ฝ่าย ประกอบด้วย บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด ฝ่ายเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก (อี.เทค) และสถาบันไทยเยอรมัน โดยบ๊อช ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการ BMAP จะเป็นผู้สนับสนุนทางด้านเงินทุน และการฝึกทักษะในสถานประกอบการจริงรวมถึงความรู้ทางด้านแมคคาทรอนิกส์ ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องากรของตลาดเป็นอย่างมาก เนื่องจากอุตสาหกรรมและการผลิตสมัยใหม่ต่างต้องการทักษะทางด้านอิเล็คทรอนิกส์และเครื่องกล โดยสถาบันไทย-เยอรมัน เป็นผู้ในการอบรมทักษะพื้นฐานที่ออกแบบเฉพาะตามหลักสูตรของโครงการ และวิทยาลัยเทคโนโบยีตะวันออก เป็นผู้ดูแลด้านการศึกษาตอลดหลักสูตร 2 ปีแลก และยังได้รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการจากบ๊อช ตามนโนบายของบริษัท นอกจากนี้ยังมีโอกาสเดินทางไปดูงานที่สำนักงานใหญ่ของฝ่ายเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ณ ประเทศเยอรมนี และที่สำคัญยังตำแหน่งงานรองรับและมีโอกาสเติบโตในองค์กรอีกด้วย สำหรับหลักสูตรการอบรมแล่งเป็นสองปี โดยในปีแรก นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมทักษะพื้นฐานที่ไปด้านแมคคาทรอนิกส์และเรียนรู้ระบบงานธุรกิจเบื้องต้นของโรงงานเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ และจะได้รับการฝึกทักษะชั้นสูงเมื่ออยู่ชั้นปีที่สอง โดยจะได้เรียนรู้งานจากระบบงานต่างๆ เช่น ระบบลอจิสติกส์และการจัดการคลังสินค้า ระบบการจัดซื้อ ระบบควบคุมการผลิตและตรวจวัดคุณภาพเครื่องมือ เป็นต้น ปริญญา/ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode