กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมทางวิชาการ ของสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ -แปซิฟิก (SEAPAVAA)

วันที่ 7 มิ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 1160 คน)
PKST.

  การประชุมทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 17 ของสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้-แปซิฟิก หรือ ซีพาวา (SEAPAVAA) ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร โดยมีหอภาพยนต์ (องค์การมหาชน) และกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27- 31 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยการประชุมทางวิชาการรวม 2 วัน
 โดยในวันแรก(27พฤษภาคม2556)เป็นการประชุมและการบรรยายถึงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการ ปรัชญาและข้อกฏหมายทั้งหมดที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ในปัจจุบัน "AV Archiving Today : Philosophy,Principles and legislation;Technical Management and Strategies”
 สำหรับวันที่สอง(28พฤษภาคม2556)เป็นการประชุมและการบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง " AV Archives Redefined; Advocacy and the Audiovisual Archivist”เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode