กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราชรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ปช. รุ่น 17 ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่ 2 มิ.ย. 2556 )
 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ โครงการศึกษาเพื่อปวงชน (ภาค กศ.ปช.) รุ่น 17 ประจำปีการศึกษา 2556 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) โดยมีผู้สมัคร จำนวน 3,113 คน สอบผ่านการคัดเลือก จำนวน2,181 คน ซึ่งนักศึกษาใหม่จะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2556 เข้ารับการอบรมลงทะเบียน ในวันที่ 23 มิถุนายน2556 และเปิดภาคเรียน ในวันที่ 29 มิถุนายน 2556 จึงเป็นความภาคภูมิใจที่นักศึกษาได้ผ่านกระบวนการ สอบเข้าและเข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แห่งนี้ได้ นักศึกษาที่เข้ามาใหม่แต่ละคนอาจเลือกเรียน ในโปรแกรมวิชาหรือคณะที่ต่างกัน มีหลักสูตรและวิธีการ เรียนรู้ที่ต่างกันบ้าง แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ "ทุกคน"เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอยู่ภายใต้ กฎระเบียบข้อบังคับเดียวกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของนักศึกษาที่จะต้องเริ่มต้น การเป็นนักศึกษาที่ดีด้วยการเรียนรู้วิชาการต่างๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด ฝึกฝนทักษะในภาคปฏิบัติให้เกิดความชำนาญ รวมทั้งการสั่งสม ประสบการณ์ที่มีค่าให้มากที่สุด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน การศึกษาในมหาวิทยาลัย อาจมีหลายอย่างที่แตกต่างไปจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาต้องปรับตัว ทำความ เข้าใจกับการดำเนินชีวิตที่ต้องรับผิดชอบตนเองมากขึ้น รวมทั้งการประพฤติและปฏิบัติตน อย่างถูกต้อง ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาในที่สุดเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode