กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราชอบรมครูกลุ่มระดับสูง รุ่นที่ 3 "กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ป.1-3)"

วันที่ 25 พ.ค. 2556 )
 
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการอบรมครูกลุ่มระดับสูง รุ่นที่ 3 "กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ป.1-3)" เมื่อวันที่ 20-24พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม 32.03.01 อาคาร 32 มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุนทรี ศิริอังกูร รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีเนื้อหาในการอบรมทั้งหมด 7 เรื่อง ดังต่อไปนี้ การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาสาระ จำนวนและการดำเนินการการแก้ปัญหาสาระ การวัดการแก้ปัญหา สาระเรขาคณิต การแก้ปัญหาสาระพีชคณิต การแก้ปัญหากับโครงงาน คณิตศาสตร์ การประเมินผลการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ใช้เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode