กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กรมประชาสัมพันธ์ >> รัฐบาลไทย >> ยาเสพติด
กาชาดชลบุรี จัดโครงการค่ายคุณธรรมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด รุ่น 1

วันที่ 31 พ.ค. 2556 )
 
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 นายนิติ วิวัฒน์วานิช ปลัดอำเภอบ้านบึง เป็นประธานเปิดโครงการค่ายคุณธรรมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ณ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการค่ายคุณธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตนำหลักคุณธรรมจริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและนำหลักคุณธรรมจริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม โดยหลักสูตรค่ายคุณธรรมจริยธรรมจะใช้เลา 3 วัน 2 คืน ซึ่งเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นเด็กและเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และทุนแม่บ้านมหาดไทย เมื่อปี 2555 และเด็กเยาวชนอื่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 133 คน ซึ่งได้แบ่งการดำเนินการเป็น 2 รุ่น โดยรุ่นแรกเป็นนักเรียนระดับชั้น ป.2 – ป6 จำนวน 56 คน และรุ่นที่ 2 เป็นนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ปริญญาตรี จำนวน 77 คน ซึ่งเข้ารับการอบรมเป็นรุ่นที่ 2 ต่อไป นายนิติ วิวัฒน์วานิช ปลัดอำเภอบ้านบึง กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลซึ่งกำหนดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เป็นมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบจังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้น ทำให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้กลุ่มเด็กและเยาวชนจะเข้าไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน โดยการจัดค่ายคุณธรรม เป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เด็กรู้จักบาปบุญคุณโทษ รู้จักผิดชอบชั่วดี และการดำรงชีวิตอย่างมีสติด้วยการทำวัตรสวดมนต์ตั้งจิตภาวนา เป็นการสร้างเกราะป้องกันต่อปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคม ด้านอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ และทำให้เยาวชนเกิดการพัฒนาตนเองคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น จนนำไปสู่การพัฒนาครอบครัว สังคมและประเทศชาติต่อไป ปริญญา/ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode