กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
จังหวัดชลบุรี จัดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย ประจำปี 2556

วันที่ 31 พ.ค. 2556 )
 
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี จัดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล นางสาวฐิติรัตน์ ศรีธีระวิโรจน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ได้รับมอบหมายจากกรมประชาสัมพันธ์ ให้ดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยได้จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยระดับจังหวัด ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้ง และสร้างความรู้ ความเข้าใจตามวิธีการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอีกด้วย สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการแข่งขันตอบปัญหาระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถานบันการศึกษาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท และทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ3 ได้รับเงินรางวัล 500 บาทในแต่ทีมมี 3 คน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ การสอบข้อเขียนในความรู้ความเข้าใจการปกครองระบบประชาธิปไตย และการหาเสียงในการเลือกตั้ง ส่วนการแข่งขันในวันนี้ได้มี 4 ทีม เข้าร่วมการแข่งขัน ส่วนทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันในวันนี้ จะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขต ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี เพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศระดับภาค และทีมที่ชนะเลิศในระดับภาคเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศที่ สทท. 11 กรุงเทพมหานครต่อไป และผลการตัดสินทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม CN ประชาธิปไตย รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมชลกันยาธิปไตย รองชนะเลิศอันดับ 2 สามัคคี CN รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีมรวมพลังชาว CN ปริญญา/ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode