กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะแกนนำชุมชนในการบริหารจัดการองค์ความรู้

วันที่ 22 พ.ค. 2556 )
 
เพื่อให้แกนนำชุมชน คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีทักษะและสมรรถนะในการจัดการความรู้ในศูนย์เรียนรู้ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ


วันนี้ (22 พฤษภาคม 2556) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสัตตบงกช โรงแรมมรกต อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะแกนนำชุมชนในการบริหารจัดการองค์ความรู้ โดยมี นายเสริมศักดิ์ แนมใส พัฒนาการจังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมร่วมบรรยายพิเศษ เพื่อให้แกนนำชุมชน คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีทักษะและสมรรถนะในการจัดการความรู้ในศูนย์เรียนรู้ชุมชน
นายเสริมศักดิ์ แนมใส พัฒนาการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ความรู้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนา เนื่องจากเป็นตัวการสำคัญที่สามารถทำให้ คน ชุมชน เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบกระบวนการ และยังเป็นทุนทางสังคมที่ชุมชนสามารถนำไปเป็นเครื่องมือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ ซึ่งการจัดการความรู้ หรือ เคเอ็ม (KM = knowledge management) คือการรวบรวมองค์ความรู้ที่มี ซึ่งกระจ่ายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรหรือชุมชนมีความเข้าใจในข้อมูลได้อย่างลึกซึ้ง
พัฒนาการจังหวัดชุมพร กล่าวต่อว่า หลักของการประสานความรู้จากภายในและภายนอกชุมชนเข้าไปสู่การใช้ประโยชน์และสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ไม่เพียงแต่แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น แต่ควรเป็นลักษณะบูรณาการที่มีการพัฒนาพร้อมๆ กันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม กระบวนการเรียนรู้และค่านิยมอันดีงาม ซึ่งแกนนำชุมชนเป็นส่วนสำคัญของการประสานความรู้ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร จึงจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้แกนนำชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับศูนย์เรียนรู้ชุมชน ได้มีการพัฒนาทักษะองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาดูงานในศูนย์เรียนรู้ชุมชนสมบูรณ์แบบ และพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนตนเอง
ทั้งนี้กำหนดโครงการอบรมระหว่างวันที่ 22 - 23 พ.ค. 56 โดยมีวิทยากรผู้มีความสามารถและประสบการณ์ มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าอบรมในด้าน การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชนปี 2556, การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในการจัดการความรู้เพื่อรับมือภัยธรรมชาติ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการวิเคาระห์ กำหนดทางเลือกการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชน นอกจากนี้ยังเดินทางไปศึกษาดูแนวทางการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนสมบูรณ์แบบ บ้านยายไท หมู่ที่ 3 ต.หงส์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร อีกด้วยเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode