กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กาชาดขอนแก่นมอบเฮือนกาชาดหลังที่ 6อ.แวงน้อย

วันที่ 22 พ.ค. 2556 )
 
กาชาดจังหวัดขอนแก่นมอบเฮือนกาชาดหลังที่ 6 ให้ผู้ยากไร้ตามโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯอ.แวงน้อย นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบบ้านให้กับครอบครัวนางลิน ลานุ้ย ชาวบ้านบึงบัวทอง ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นโดยการนำของนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดขอนแก่น จัดทำขึ้นตามโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2556 โดยทำการสร้างบ้านให้กับครอบครัวที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคม ที่ไม่มีมี่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งจัดสร้างให้กับผู้ยากไร้ทั้ง 26 อำเภอจำนวน 26 หลังโดยใช้ชื่อว่า เฮือนกาชาด มีการมอบมาแล้ว 6 อำเภอ 6 หลัง การก่อสร้างได้สร้างตามแบบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น ซึ่งทางเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นสนับสนุนงบประมาณหลังละ 74,400 บาทเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์โดยค่าแรงและแรงงานเป็นการบูรณาการของชาวบ้านในพื้นที่เสียสละแรงกายช่วยกันสร้างและทางกำนันผู้ใหญ่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนาได้สนับสนุนส่วนหนึ่งจนสามารถสร้างได้สำเร็จเป็นหลังที่ 6 ของโครงการในงานนี้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเครื่องครัวและของใช้ในบ้านเพื่อเติมความสุขให้กับครอบครัวของนางลิน ลานุ้ย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นคนดีในสังคมต่อไปโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้มอบเกียรติบัตรให้กับทุกคนด้วย ....................................เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode