กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กาชาดขอนแก่นมอบเฮือนกาชาดหลังที่ 7 อ.นำพอง

วันที่ 22 พ.ค. 2556 )
 
กาชาดจังหวัดขอนแก่นมอบเฮือนกาชาด ให้ผู้ยากไร้ตามโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯที่อำเภอน้ำพอง ช่วงนี้ทางสำนักงานกาชาดจังหวัดขอนแก่นโดยการนำของนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดขอนแก่น ได้ทำจัดทำโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2556 โดยทำการสร้างบ้านให้กับครอบครัวที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคม ที่ไม่มีมี่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งจัดสร้างให้กับผู้ยากไร้ทั้ง 26 อำเภอจำนวน 26 หลังโดยใช้ชื่อว่า เฮือนกาชาด มีการมอบมาแล้ว 7 อำเภอ 7หลังและภายในอาทิตย์นี้ก็จะมีการมอบให้ครบจำนวน 9 หลังใน 9 อำเภออาทิตย์ต่อๆไปก็จะมอบจนครบทั้ง 26 อำเภอ การก่อสร้างเฮือนกาชาดได้สร้างตามแบบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น ล่าสุดมอบที่อำเภอน้ำพองขอนแก่นซึ่งทางเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นสนับสนุนงบประมาณหลังละ 74,400 บาทเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์โดยค่าแรงและแรงงานเป็นการบูรณาการของชาวบ้านในพื้นที่เสียสละแรงกายช่วยกันสร้างและทางกำนันผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ก็ได้สนับสนุนส่วนหนึ่งจนสามารถสร้างได้สำเร็จนอกจากนั้นก็มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเครื่องครัวและของใช้ในบ้านเพื่อเติมความสุขให้กับครอบครัวของผู้ยากไร้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นคนดีในสังคมต่อไปโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ได้มอบเกียรติบัตรให้กับทุกคนด้วยเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode