กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ตำบลกกสะทอนเข้ม พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 21 พ.ค. 2556 )
ส.ปชส.เลย
 
นายวิตชิณ คำนิมิตว์ นายก อบต.กกสะทอน เปิดเผยว่า อบต.กกสะทอน ได้ดำเนินกิจกรรมเชิงรุก สั่งการให้เจ้าหน้าที่ อบต.กกสะทอน กว่า 10 คน พร้อมอุปกรณ์การพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ลงพื้นที่บ้านน้ำหมัน เพื่อเป็นการรณรงค์ และป้องกันโรคไข้เลือดออก ที่บ้านน้ำเย็น หมู่ 1 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ทาง อบต.กกสะทอน ได้รับการประสานจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ในการให้ช่วยดำเนินการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก สืบเนื่องจากปรากฏโรคไข้เลือดออกระบาดในหลายพื้นที่ของอำเภอด่านซ้าย ทางโรงพยาบาลฯ จึงประสานการป้องกันไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ในการรณรงค์ป้องกันโรค โดยจะดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีแบบหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ในบ้าน วัด และโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขต อบต.กกสะทอน เพื่อควบคุมยุงลายตัวแก่ที่อาจเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก และขอความร่วมมือประชาชน ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย โดยเฉพาะภาชนะต่าง ๆ ในอาคารบ้านเรือนที่พักอาศัยต้องเปลี่ยนน้ำในภาชนะนั้นๆ หรือคว่ำน้ำทิ้งทุกๆ 7 วัน โดยการกำจัดลูกน้ำยุงลายต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และร่วมมือกันทุกบ้านในชุมชนจึงจะทำให้ชุมชนปลอดโรคไข้เลือดออกได้ ซึ่งการดำเนินการในวันนี้ ชุมชนบ้านน้ำหมัน มีทั้งหมด 281 ครัวเรือน ประชากร 860 คนเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode