กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


สาระน่ารู้
"ประชาวิวัฒน์" คืออะไร

วันที่ 11 ม.ค. 2554 )
http://www.facebook.com/note.php?note_id=481660729729&id=71254499739
 
แผนปฏิบัติการประชาวิวัฒน์ คือ กระบวนการตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน ที่ผ่านการกลั่นกรองโดยระบบราชการ เพื่อยืนยันว่า เป็นนโยบายที่ "ยั่งยืน" และ "สมเหตุสมผล" ต่างกับ 'ประชานิยม' ที่เป็นนโยบายที่กำหนดโดยนักการเมืองเพื่อเอาใจประชาชน มุ่งเน้นไปที่จุดประสงค์ในการหาเสียง โดยไม่ผ่านขั้นตอนในการที่จะทดสอบความยั่งยืน
 
รัฐบาลได้สำรวจปัญหาของประชาชนผ่านหลากหลายช่องทาง และได้สรุปในกระบวนการ 'ปฏิรูปประเทศไทย' ว่ามีอยู่ ๕ หมวดเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการคือ
๑. ปัญหาค่าครองชีพ
๒. ปัญหาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานนอกระบบ
๓. ปัญหาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
๔. ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น
๕. ปัญหาเรื่องที่ดินทำมาหากิน
 
ขณะเดียวกัน เราตระหนักว่าด้วยวิธีการบริหารจัดการในระบบปกตินั้น บางครั้งไม่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาที่มีหลายมิติ โดยเฉพาะปัญหาที่ถ้าจะต้องแก้ไขอย่างจริงจัง ควรที่จะมีการระดมความคิด ข้อมูล และที่สำคัญคือ การร่วมมือข้ามหน่วยงานราชการ ข้ามกระทรวง และข้ามพรรคที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาล นี่คือที่มาของการ 'เร่งรัฐ' โดยการจัดศูนย์รวมให้ทุกคนที่เกี่ยวข้อง มาทำงานอย่างเข้มข้นอยู่ด้วยกัน - หรือที่ท่านนายกฯเรียกว่า ให้มา 'เข้าค่าย' ฉะนั้น เจ้าหน้าที่เกือบ ๑๐๐ คน จากกว่า ๓๐ หน่วยงาน ก็ได้มาทำงานกันอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการ "ประชาวิวัฒน์" ณ ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ช่วงหนึ่ง
 
งานที่ต้องทำคือ รัฐบาลมีหน้าที่ตั้งโจทย์ จากนั้น ผู้เชี่ยวชาญและผู้รับผิดชอบในแขนงงานต่างๆก็จะช่วยกันคิดหาคำตอบ โดยที่ท่านนายกฯได้ให้คำมั่นไว้ว่า คำตอบจากศูนย์ปฏิบัติการ "ประชาวิวัฒน์" นี้ ท่านจะรับไปเป็นนโยบายของรัฐบาล และของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นี่คือความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจาก 'ประชานิยม' ซึ่งเป็นนโยบายฟ้าบันดาล ที่ผู้นำไปปฏิบัติไม่เคยมีโอกาสทดสอบและศึกษาถึงความยั่งยืน หรือความเหมาะสม และความแตกต่างอีกประการหนึ่งก็คือ นโยบายที่คลอดออกมาเพื่อตอบโจทย์ประชาชนนี้ แทบจะไม่ต้องใช้เงินงบประมาณเลยครับ ผลสุดท้าย
 
ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนจะได้ประโยชน์ ชนชั้นกลางจะได้ความถูกต้องในสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการดูแลค่าครองชีพ คนจนจะได้โอกาสในการทำมาหากิน ความเหลื่อมล้ำที่ลดลง และ รายได้ที่เพิ่มขึ้น ผมได้เห็นคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ตามมา ก็ขอเรียนตามตรงว่า ส่วนใหญ่ผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์ แม้แต่ที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของนักวิชาการ ก็ยังไม่ได้มีการติดต่อขอข้อมูลในเชิงลึกเพื่อจะนำไปศึกษาให้ดีก่อนที่จะแสดงความคิดเห็น แผนปฏิบัติการนี้ เราทำงานกันมาเป็นเดือนๆ มีการศึกษาค้นคว้าร่วมกันอย่างรอบคอบ คงไม่เป็นการยุติธรรมที่จะอ่านหรือฟังข่าวเพียงไม่กี่นาทีแล้วด่วนสรุปอย่างนั้นอย่างนี้
 
ความท้าทายในขั้นต่อไปคือ การนำทุกเรื่องไปสู่การปฏิบัติ ท่านนายกฯจะประกาศรายละเอียดนโยบาย " ประชาวิวัฒน์" ในวันที่ ๙ มกราคมนี้ พร้อมรายชื่อผู้รับผิดชอบในส่วนการปฏิบัติงาน รวมทั้งตารางในการดำเนินการ
 
ผมเชื่อว่า "ประชาวิวัฒน์" จะนำมาใช้หาคำตอบที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาให้กับสังคมของเราได้อีกหลายเรื่องครับ โดยเฉพาะภาคเอกชนที่รอจะเข้าร่วมกระบวนการกับรัฐบาล และรอฟังการตอบโจทย์เรื่องแนวทางยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศไทย
 เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode