กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
พิธีมอบบ้านโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่อาศัยฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ที่อำเภอหนองเรือ

วันที่ 20 พ.ค. 2556 )
 
 
พิธีมอบบ้านโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯที่อำเภอหนองเรือ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และคณะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับครอบครัวนางสาวหนูพา กองลุน ราษฎร บ้านยางคำ บ้านเลขที่ 187 หมู่ที่ 14 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ในโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันคลายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2556 โดยใช้งบประมาณของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนส่วนหนึ่ง รวมทั้งมอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย เครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ยาสามัญประจำบ้าน ผ้าห่ม และพัดลม จุดประสงค์ของโครงการ เพื่อสร้างบ้านให้กับครอบครัวที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคม ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ซึ่งหลังนี้เป็นหลังที่ 5 ของโครงการ โดยใช้ชื่อว่า "เฮือนกาชาด" และโครงการนี้จะสร้างบ้า นเพื่อมอบให้แก่ครอบครัวที่ยากจนและเป็นคนดี ทั้งหมด 26 อำเภอจำนวน 26 หลัง โดยใช้ชื่อว่า เฮือนกาชาด มีการมอบมาแล้ว 5 อำเภอ 5 หลัง การก่อสร้างได้สร้างตามแบบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น ซึ่งทางเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นสนับสนุนงบประมาณหลังละ 74,400 บาทเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์โดยค่าแรงและแรงงานเป็นการบูรณาการของชาวบ้านในพื้นที่เสียสละแรงกายช่วยกันสร้างและทางกำนันผู้ใหญ่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำได้สนับสนุนส่วนหนึ่งจนสามารถสร้างได้สำเร็จเป็นหลังที่ 5 ของโครงการในงานนี้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเครื่องครัวและของใช้ในบ้านเพื่อเติมความสุขให้กับครอบครัวของนางสาวหนูพา กองทุน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นคนดีในสังคมต่อไป
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode