กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เชิญร่วมประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมจังหวัดปทุมธานีเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (“Pathum Thani” to be a part of ASEAN)

วันที่ 2 พ.ค. 2556 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

จังหวัดปทุมธานีกำหนดจัดการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมจังหวัดปทุมธานีเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ("Pathum Thani” to be a part of ASEAN) ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-16.30 น. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล) เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมฟังการบรรยายเรื่อง "การเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดย ร.ต.อ. ดร. นิติภูมิ นวรัตน์ จากบริษัท บาลานซ์โนวเลจดีไซน์ จำกัด ภาคบ่ายมีการบรรยายเรื่อง "ประเทศไทยภายใต้ร่มพระบารมีสู่ประชาคมเศรษฐกิจของไทย” โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และบรรยายเรื่อง "ทิศทางการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของไทย” โดยนายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

จึงขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานี และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมฟังประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมจังหวัดปทุมธานีเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ("Pathum Thani” to be a part of ASEAN)  เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย




เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode