กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
ประชุมป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 2 พ.ค. 2556 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

วันนี้ (2 พฤษภาคม 2556) เวลา 10.00 น. กลุ่มสวัสดิการสังคมและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี จัดการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2556 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายธีรวุฒิ ศิริวรรณ) เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสัตตปทุมจังหวัดปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานีโดยกลุ่มงานสวัสดิการสังคมและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีจัดการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การค้ามนุษย์ในจังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ. 2555 และแนวโน้มสถานการณ์ค้ามนุษย์ในจังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ.2556 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดปทุมธานี ได้จัดทำแผนปฏิบัติการในเชิงเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาจากค้ามนุษย์ มีการรายงานสถานการณ์ค้ามนุษย์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยในปี พ.ศ.2555 จะมุ่งเน้นไปในด้านการป้องกัน โดยใช้มาตรการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อให้เกิดเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

แนวโน้มสถานการณ์การค้ามนุษย์จังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ.2556 มีผู้เสียหายในรูปแบบเพิ่มขึ้น จากเดิมรูปแบบในค้ามนุษย์จะเป็นการบังคับใช้แรงงาน ขอทาน แต่ปัจจุบันพบว่ามีการล่อลวงให้มาค้าประเวณีในร้านคาราโอเกะ แต่ยังจัดได้ว่าสถานการณ์ของจังหวัดปทุมธานีมีความเสี่ยงที่ยังไม่รุนแรงเพราะเป็นจังหวัดทางผ่านและจังหวัดปลายทาง และเป็นผลอันเนื่องมาจากตำรวจทำการสืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดอย่างจริงจัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายธีรวุฒิ ศิริวรรณ) ยังเน้นย้ำอีกว่าการจะปราบปรามการค้ามนุษย์ให้หมดไปต้องบูรณาการหลายภาคส่วนจึงจะประสบผลสำเร็จ ทั้งภาคประชาชนช่วยกันดูแลแจ้งเบาะแส และการทำงานเชิงรุกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปค้นหากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ โรงงานต่างๆ และพื้นที่สุ่มเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายที่ไม่มีโอกาสได้ขอความช่วยเหลือ ซึ่งจะทำให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หมดไปจากจังหวัดปทุมธานี
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode