กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ปทุมธานีชี้แจงลูกหนี้ (คนพิการ) ประจำปี 2556

วันที่ 30 เม.ย. 2556 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

วันนี้ (30 เม.ย. 56) เวลา 09.00 น. กลุ่มสวัสดิการสังคมและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี จัดโครงการประชุมชี้แจงลูกหนี้ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้พิการจังหวัดปทุมธานีเข้ารับฟังคำชี้แจงกว่า 50 คน

 

            จังหวัดปทุมธานีโดยกลุ่มสวัสดิการสังคมและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีจัดโครงการประชุมชี้แจง เพื่อชี้แจงลูกหนี้คนพิการ จ.ปทุมธานี เรื่องการติดตามเร่งรัด การผิดนัดลูกหนี้ชั้นดี ลูกหนี้ผิดนัด รายละเอียดของการติดตามเร่งรัด มีขั้นตอนตั้งแต่ การจัดทำข้อมูลลูกหนี้ คัดกรองลูกหนี้ ดำเนินการติดตามลูกหนี้พร้อมสรุปผล(ลูกหนี้ผิดนัด) เสนอผู้บังคับบัญชา และคณะอนุกรรมการเพื่อทราบ รวบรวมพยานหลักฐานส่งกลุ่มกฎหมายพก./พมจ.เพื่อดำเนินคดีต่อไป

           ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดทำรายงาสนสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

จังหวัดปทุมธานีจึงจัดทำโครงการประชุมชี้แจงลูกหนี้ประจำปี 2556 เพื่อให้การส่งเสริม เร่งรัด ติดตามลูกหนี้กองทุนฯและการดำเนินการอื่นเกี่ยวกับการบังคับตามกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน เพื่อให้การปฏิบัติการครอบคลุมแต่ลูกหนี้เข้าทำสัญญา จนถึงกระบวนการชำระหนี้เสร็จสิ้น
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode