กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
ผลการศึกษาเผยความหลากหลายของบอร์ดบริหารมีความสำคัญ แต่บอร์ดบริหารทั่วโลกกลับมีขนาดเล็กลง

วันที่ 28 เม.ย. 2556 )
iqml
 
          ลอนดอน--24 เม.ย.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

          - รายงานฉบับใหม่เผยให้เห็นมาตรฐานระดับโลกและแนวโน้มใหม่ๆสำหรับการจัดตั้งบอร์ดบริหารที่มีประสิทธิภาพ

          - การศึกษาใหม่เกี่ยวกับองค์ประกอบของบอร์ดบริหารทั่วโลก และตรวจสอบว่าโครงสร้างบอร์ดบริหารเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

          - บอร์ดบริหารทั่วโลกมีขนาดเล็กลง และบอร์ดบริหารที่เล็กลงมีแนวโน้มว่าจะทำให้ราคาหุ้นดีขึ้น

          - ความหลากหลายเป็นกุญแจสำคัญสำหรับบอร์ดบริหารที่มีประสิทธิภาพ

          - บริษัทที่มีอัตราส่วนกรรมการบริหารต่อกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารสูงกว่าบริษัทอื่น มีแนวโน้มว่าจะทำผลงานได้ดีกว่า และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารซึ่งมาจากภาคส่วนต่างๆหรือเป็นซีอีโอของบริษัทอื่น เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสู่ความสำเร็จของบอร์ดบริหาร

          - "shareholder spring” ถูกกล่าวถึงอย่างเกินจริงมาโดยตลอด ขณะที่ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างผู้ถือหุ้นกับบอร์ดบริหารมีความชัดเจนขึ้น

          รายงานสำคัญล่าสุดซึ่งเปิดเผยในวันนี้ (วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556) โดยเอเวอร์เฉดส์ (Eversheds) บริษัทกฎหมายระดับโลก ระบุว่า บอร์ดบริหารทั่วโลกมีขนาดเล็กลง ทำให้การสร้างความหลากหลายในบอร์ดบริหารกลายเป็นเป้าหมายที่ท้าทายยิ่งกว่าเดิม ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า แม้หลายบริษัทที่มีบอร์ดบริหารขนาดเล็กจะมีราคาหุ้นดีกว่า แต่ประธานและคณะกรรมการสรรหาก็ต้องอาศัยปัจจัยสำคัญอื่นๆมาสร้างสมดุลเพื่อให้ราคาหุ้นดีขึ้น อาทิ การแต่งตั้งผู้บริหารเป็นสมาชิกบอร์ดมากขึ้น และการเพิ่มความหลากหลายในบอร์ดบริหารโดยรวม

          รายงาน "Eversheds Board Report: The Effective Board” เป็นการศึกษาระดับโลกด้วยการวิเคราะห์ราคาหุ้นของบริษัทชั้นนำกว่า 500 แห่งในยุโรป สหรัฐอเมริกา เอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และบราซิล ในช่วงปี 2554-2555 เพื่อสำรวจคุณลักษณะเฉพาะของบอร์ดบริหารทั่วโลก ในรายงานยังมีบทสัมภาษณ์เชิงลึกจากสมาชิกระดับอาวุโสของบอร์ดบริหาร 85 ท่านจากทั่วโลก รายงานฉบับนี้ต่อยอดมาจากรายงาน Eversheds Board Report ฉบับแรกซึ่งเผยแพร่เมื่อปี 2554 ซึ่งเป็นการศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบของบอร์ดบริหารและราคาหุ้นโดยใช้ข้อมูลวิจัยที่รวบรวมตั้งแต่ปี 2550

          รายงานฉบับใหม่เน้นเรื่องแนวโน้มต่างๆของบอร์ดบริหารทั่วโลกในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะแนวโน้มที่บอร์ดบริหารมีขนาดเล็กลง ซึ่งสัมพันธ์กับราคาหุ้นของบริษัทที่ดีขึ้นในทุกภูมิภาคทั่วโลกและทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรม จากการศึกษาพบว่าปัจจุบันบอร์ดบริหารมีขนาดเล็กลง 8% โดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเมื่อ 5 ปีที่แล้ว และมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในช่วง 3 ปีให้หลัง โดยลดลง 7% ในช่วงปี 2552-2555 การที่บอร์ดบริหารมีขนาดเล็กลงทำให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นที่ต้องการมากขึ้น ทั้งนี้ กรรมการบริหารเกือบทั้งหมด (93%) ที่ให้สัมภาษณ์ เชื่อว่าบอร์ดบริหารที่มีประสิทธิภาพควรมีสมาชิกต่ำกว่า 12 คน

          จากการศึกษาพบว่า "ความหลากหลาย” เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของบอร์ดบริหาร โดยกรรมการบริหารส่วนใหญ่ (61%) เชื่อว่าความหลากหลายในบอร์ดบริหารโดยรวมเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของบอร์ดบริหาร ซึ่งความหลากหลายที่ว่าประกอบไปด้วยความหลากหลายในด้านทักษะ ความเชี่ยวชาญนอกภาคส่วน ประสบการณ์ในระดับสากล อายุ ภูมิหลัง รวมถึงเพศ เมื่อความหลากหลายของบอร์ดบริหารมีความสำคัญ แต่บอร์ดบริหารมีขนาดเล็กลง การตัดสินใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของบอร์ดบริหารจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้นสำหรับประธานและคณะกรรมการสรรหา

          การศึกษาครั้งนี้ยังระบุด้วยว่า บริษัทที่มีจำนวนกรรมการบริหารในบอร์ดบริหารมากกว่า มีแนวโน้มที่จะมีราคาหุ้นดีกว่า เช่นเดียวกับบริษัทที่มีกรรมการบริหารที่มีประสบการณ์ในหลากหลายอุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี  แม้กรรมการบริหารที่มีประสบการณ์หลากหลายจะมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพที่ดีขึ้นของบอร์ดบริหาร แต่แนวโน้มการจ้างกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารแต่มีประสบการณ์เช่นเดียวกันกลับเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคยกเว้นฮ่องกง ขณะที่กรรมการบริหารครึ่งหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์ตระหนักดีว่าความหลากหลายของประสบการณ์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของบอร์ดบริหารและอาจช่วยขจัด "การคิดเหมือนๆกันทั้งกลุ่ม”

          จอห์น ฮีปส์ (John Heaps) ประธานเอเวอร์เฉดส์ กล่าวว่า

          "นับตั้งแต่รายงาน Eversheds Board Report ฉบับแรกเผยแพร่ไปเมื่อปี 2554 ความสนใจของสื่อก็เพิ่มมากขึ้นและสภาพเศรษฐกิจก็มีความท้าทายมากขึ้น ทำให้บอร์ดบริหารต้องพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบมากขึ้น การสร้างสมดุลระหว่างการตัดสินใจใช้กลยุทธ์ขยายธุรกิจ กับปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่มากมายและระเบียบข้อบังคับที่เข้มงวดกว่าเดิม ถือเป็นความท้าทายสำหรับบอร์ดบริหารทั่วโลกในปีนี้”

          "ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงต้องการให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมว่า อะไรที่จะทำให้บอร์ดบริหารมีประสิทธิภาพ รายงานฉบับใหม่ของเราจับตาการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของบอร์ดบริหาร คุณลักษณะเฉพาะของบอร์ดบริหารของบริษัทที่ทำผลงานได้ดีกว่าผู้อื่น การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น และการบริหารความเสี่ยง เราเชื่อว่าสิ่งที่ค้นพบในรายงานฉบับที่ 2 นี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการถกเถียงกันว่าอะไรที่ทำให้เกิดบรรษัทภิบาลที่ดีในบอร์ดบริหาร”

          "น่าดีใจที่ผลวิจัยเผยให้เห็นว่า ความหลากหลายยังเป็นปัจจัยสำคัญ ตอนนี้กรรมการบริหารไม่ได้ถกเถียงกันแค่เรื่องเพศ แต่ยังครอบคลุมไปถึงเรื่องอายุ ประสบการณ์ในภาคส่วนต่างๆ และทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ในระดับสากล อย่างไรก็ตาม การที่บอร์ดบริหารมีแนวโน้มที่จะลดขนาดลงทำให้การสร้างความหลากหลายกลายเป็นเป้าหมายที่ท้าทายกว่าเดิม”

          การศึกษาครั้งนี้เน้นประเด็นเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศในบอร์ดบริหารด้วย ซึ่งผลการศึกษาพบว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กรรมการบริหารที่เป็นผู้หญิงมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 50% ในทุกภูมิภาค สวนทางกับปกติที่ผู้หญิงเป็นกรรมการบริหารน้อยมาก และมักได้เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารมากกว่ากรรมการบริหาร โดยกรรมการบริหารที่เป็นผู้หญิงมีจำนวนเพิ่มขึ้นสูงสุดในยุโรป (156%) และฮ่องกง (133%)

          "shareholder spring” ดึงดูดความสนใจจากสื่ออย่างมาก อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาพบว่ามีการกล่าวถึงเรื่องนี้อย่างเกินจริง และความจริงแล้วมีหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างผู้ถือหุ้นกับบอร์ดบริหาร โดยมีเพียง 14 บริษัทจาก 140 บริษัทในการศึกษา ที่บอร์ดบริหารได้รับอนุมัติค่าตอบแทนจากผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 80% ขณะที่อัตราการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 90% นอกจากนี้ กรรมการบริหารส่วนใหญ่ที่ให้สัมภาษณ์ตระหนักดีว่าการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นมีผลต่อกลยุทธ์ของบอร์ดบริหารและการจ่ายค่าตอบแทน และแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมตั้งแต่เนิ่นๆในประเด็นที่มีความสำคัญ เหตุผลหนึ่งที่ทำให้ได้รับการสนับสนุนอย่างสูงจากผู้ถือหุ้นคือ การเปิดอกคุยกันระหว่างบอร์ดบริหารและผู้ถือหุ้น

          สามารถขอรับสำเนารายงาน "Eversheds Board Report: The Effective Board'” ได้ที่ http://bit.ly/YZtn6n

          หมายเหตุถึงบรรณาธิการ

          เกี่ยวกับรายงาน "Eversheds Board Report: The Effective Board”

          รายงาน Eversheds Board Report ฉบับแรกเผยแพร่เมื่อปี 2554 และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของบอร์ดบริหารกับราคาหุ้นของบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลก ทั้งในช่วงที่เกิดวิกฤตการเงินและหลังจากนั้น กินเวลาตั้งแต่ปี 2550-2552

          สำหรับการศึกษาองค์ประกอบของบอร์ดบริหารทั่วโลกครั้งที่ 2 ในรายงาน "Eversheds Board Report: The Effective Board” นั้น บริษัทกฎหมายระดับโลกอย่างเอเวอร์เฉดส์ได้พยายามให้ข้อมูลเบื้องลึกเพิ่มเติมว่าอะไรที่จะทำให้บอร์ดบริหารมีประสิทธิภาพ บริษัทได้อัพเดทและเพิ่มข้อมูลวิจัยเพื่อวิเคราะห์บอร์ดบริหารของบริษัทชั้นนำหลายแห่งในสหราชอาณาจักร ยุโรป สหรัฐอเมริกา เอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และบราซิล รายงานนี้ยังมีการวิเคราะห์ราคาหุ้นและมีความเห็นเชิงลึกจากสมาชิกระดับอาวุโสของบอร์ดบริหารกว่า 100 ท่านจากทั่วโลกด้วย

          เกี่ยวกับ เอเวอร์เฉดส์ แอลแอลพี

          เอเวอร์เฉดส์ แอลแอลพี และสำนักงานในเครือที่ตั้งอยู่ทั่วโลก มีบุคลากรกว่า 4,500 คนที่คอยให้บริการแก่ชุมชนทางธุรกิจและการเงินทั้งในภาครัฐและเอกชน ลูกค้าสามารถเข้ารับบริการทั้งหมดได้ที่สำนักงานระหว่างประเทศ 43 แห่งใน 26 เขตปกครอง เอเวอร์เฉดส์ผสมผสานความรู้และการเข้าถึงตลาดระดับท้องถิ่น กับความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง แหล่งทรัพยากร และความสามารถระดับสากลของบริษัทกฎหมายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

          สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eversheds.com

          แหล่งข่าว: Eversheds



เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode