กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปี 2556

วันที่ 26 เม.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 1472 คน)

สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปี 2556 โดยมีผู้เข้าประชุมซึ่งเกี่ยวข้องและรับผิดชอบด้านการประเมินผลโครงการของกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค รวมประมาณ 60 คน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน รวมทั้งได้ช่วยกันพิจารณาปรับปรุงและร่วมกันพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลโครงการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รสชงพร โกมลเสวิน หัวหน้าโครงการปริญญาเอก สาขา นิเทศศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ "การประเมินผลงานประชาสัมพันธ์แบบผสมผสาน (Mixed methods)”
 
ในการนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้ นางจิตติมา จารุจินดา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุม 211 A อาคาร กรมประชาสัมพันธ์
 
ส่วนประเมินผล สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
25 เมษายน 2556เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode