กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราชร่วมแสดงความยินดี ในพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี มทร.อีสาน

วันที่ 24 เม.ย. 2556
 
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย ดร.สุนทรี ศิริอังกูร รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมและแสดงความยินดีในพิธีรับสนอง พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ณ ห้องประชุมห้าร้อยที่นั่ง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีลำดับพิธีการดังนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อธิการบดี เปิดกรวยดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่ม) ถวายความเคารพต่อพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อธิการบดีกล่าวเนื่องใน พิธีรับสนองพระบรมราชโองการเป็นอันเสร็จพิธีเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode