กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เชิญชวนพุทธศาสนิกชนสักการะพระบรมเกศาธาตุ

วันที่ 11 เม.ย. 2556 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

จังหวัดปทุมธานี อัญเชิญพระบรมเกศาธาตุสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประดิษฐาน ณ ห้างฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 12 – 16 เมษายน 2556 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสสักการะอย่างทั่วถึง จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้มาสักการะอย่างทั่วถึง

          สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในอุปถัมถ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชฯ โดยได้รับพระเมตรตาจากองค์พระสังฆนายก สยามวงศ์นิกาย ฝ่ายมัลตวะ แห่งวัดบุปผาราม กรุงแคนดี้ ประเทศศรีลังกา ให้อัญเชิญองค์พระบรมเกศาธาตุ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาประดิษฐานในราชอาณาจักรไทยเป็นครั้งแรก เพื่อฉลองในโอกาส 26 พุทธศตวรรษ และฉลองครบ 260 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาไทย-ศรีลังกา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยได้ประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีกลางท้องสนามหลวง วันที่ 28 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2556 อีกทั้งอัญเชิญไปประดิษฐานเป็นสิริมงคลแก่จังหวัดทุกจังหวัด โดยได้กำหนดอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุมาประดิษฐาน ณ  ห้างฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 12 – 16 เมษายน 2556 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสสักการะอย่างทั่วถึง
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode