กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นจัดประกวดเผยแพร่คำขวัญเสริมสร้างจิตสำนึก โดยสถานีวิทยุชุมชนคนสร้างสรรค์เกษตรกรไทยรับรางวัลชนะเลิศ

วันที่ 7 เม.ย. 2556 )
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแก่น จัดการประกวดเผยแพร่คำขวัญเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในความซื่อสัตย์ สุจริต และถูกต้องชอบธรรมของวิทยุชุมชน โดยสถานีวิทยุชุมชนคนสร้างสรรค์เกษตรกรไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัด 

            ห้องประชุมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น นายจุฑารัตน์ โสดาศรประชาสัมพันธ์จังหวดขอนแก่น เป็นประธานในการมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่สถานีวิทยุชุมชนที่เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมของสังคมไทยให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรมการประกวดเผยแพร่คำขวัญเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในความซื่อสัตย์ สุจริต และถูกต้องชอบธรรมของวิทยุชุมชน ในระหว่าง เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๕๖ ผลการประกวดการเผยแพร่คำขวัญฯ ผลปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สถานีวิทยุชุมชนคนสร้างสรรค์เกษตรกรไทย ความถี่ ๙๔.๐ MHz รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ สถานีวิทยุชุมชนมิตรภาพเรดิโอ ความถี่ ๑๐๐.๐๐ MHz รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ สถานีวิทยุชุมชนWork-Fm ความถี่ ๙๓.๗๕ MHz ทั้งนี้ คำขวัญที่นำมาเผยแพร่ตามโครงการดังกล่าว มีจำนวน 5 คำขวัญ ประกอบด้วย กตัญญูรู้ประหยัด ซื่อสัตย์มีวินัย งามน้ำใจ เด็กไทยยุคพอเพียง ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตบริการ งานสัมฤทธิ์ผล ประชาชนตรวจสอบได้ รักชาติ รักแผ่นดิน หยุดโกงกินก่อนสิ้นชาติ ชนในชาติทุจริต สังคมวิกฤต เศรษฐกิจล่มจม และ รวมพลังปราบทุจริต ภารกิจไทยทั้งชาติ …………………………………………….

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode