กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ว่าชการจังหวัดขอนแก่นเปิดงานมหกรรม ลด ละ เลิก อบายมุขต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 5 เม.ย. 2556 )
 
ผู้ว่าราชการจังหวดขอนแก่นเป็นประธานงานมหกรรมลด ละ เลิก อบายมุข ต่อต้านยาเสพติด นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมละ ละ เลิก อบายมุข "เทศบาลพล ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด" ณ เทศบาลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ซึ่งผู้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวมาจากหลายภาคส่วนเช่น หัวหน้าส่วนราชการจากอำเภอชนบท ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มพลังมวลชนร่วมงานมหกรรมจำนวนมาก
ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า ตามทที่รัฐบาลภายใต้การนำของ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี (นางสามยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น”วาระแห่งชาติ” และเป็นนโยบายเร่วด่วนของรัฐบาลโดยเน้นการบูรณาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เป็นแนวทางให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อน เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและให้การขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดขอนแก่นสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรมจังหวัดขอนแก่นโดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่ น(ศพส.จ.ขก.) จึงจัดทำโครงการ "จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด" โดยเน้นปฏิบัติการ 3 ด้านได้แก่1. ด้านการป้องกัน ด้านการปราบปราม กระบวนการบำบัดรักษา ซึ่งปัจจุบันการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดจะได้ผลยิ่งขึ้นเนื่องจากเมื่อผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแล้วเมื่อกลับเข้าไปในหมู่บ้านจะทำให้ผู้เข้ารับการบำบัดมีความยากลำบากในการหายามาเสพเนื่องจากขณะนี้ทุก หมู่บ้านมีเวรยามหมู่บ้าน มีกฎของหมู่บ้าน และอาสาสมัครแจ้งเบาะแสประจำหมู่บ้าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในระเบียบวาระของจังหวัดขอนแก่น เพื่อคืนคนดีสู่สังคมต่อไป ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode