กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมรณณงค์ประหยัดพลังงาน 1 เมษายน 2556

วันที่ 2 เม.ย. 2556 )
 
จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงานและปลุกจิตสำนึก ร่วมปฏิบัติการ 3 ป. ปิดไฟ ปรับแอร์ ปลดปลั๊ก ประหยัดพลังงาน มีหน่วยงานตั้งในศูนย์ราชการ จำนวน 59 หน่วยงาน ทางกระทรวงพลังงานขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนคนไทยและหน่วยงานต่างๆร่วมกันประหยัดพลังงาน กิจกรรมรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ เพื่อขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยกันประหยัดพลังงาน จังหวัดขอนแก่นเปิดตัวกิจกรรม ไปเมื่อวันที่1 เมษายน 2556 ระหว่างเวลา 10.30-1130 น ณ ห้องพระธาตุขามแก่นโดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีมีหน่วยงานร่วมกิจกรรม 59 หน่วยงาน ในศูนย์ราชการและขยายผลไป 230 หน่วยงานพร้อมการถ่ายทอดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสวท.ขอนแก่น สามารถลดการใช้ไฟได้มากกว่า ๕๐๐ กิโลวัตต์ ปฏิบัติการฝ่าวิกฤตพลังงานไทย เป็นหนึ่งในมาตรการหลายด้านของกระทรวงพลังงาน เพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าวการประหยัดพลังงานในช่วงนี้สืบเนื่องมาจากการที่ประเทศพม่าเตรียมหยุดเดินเครื่องการผลิตก๊าซธรรมชาติที่ส่งมาให้ประเทศไทยใช้ผลิตไฟฟ้าในระหว่างวันที่ 5 -14 เมษายน 2556 สาเหตุที่ต้องหยุดก็เพราะทางพม่าจะทำการซ่อมแซมแหล่งผลิตก๊าซ ยาดานา ที่มีการทรุดตัวมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 จะมีผลกระทบทางด้านวิศวกรรมและความปลอดภัยต่อแท่นผลิตจึงต้องมีการหยุดซ่อมในช่วงดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบกับการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยอยู่มากพอสมควร ดังนั้นเราคนไทยทุกคนต้องช่วยกันในปฏิบัติการ 3 ป. ปิดไฟ ปรับแอร์ และปลดปลั๊ก โดยให้ทุกครัวเรือน ทุกหน่วยงานได้ทำการปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น ปรับลดอุณหภูมิแอร์มาที่ 26 องศาหรือมากกว่าและ ปลดปลั๊กไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่จำเป็นออก เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันประหยัดการใช้ไฟฟ้าให้เป็นกิจวัตร เป็นพฤติกรรมต่อเนื่องเพื่อช่วยสังคม ความมั่นคงด้านพลังงานและลดความเครียดที่อาจจะเกิดสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน ดังนั้นก็ขอเชิญชวนชาวขอนแก่นเข้าร่วมทำกิจกรรมด้วยกันโดยทำที่หน่วยงานและที่บ้านของตัวเองเลย ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode