กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาชงเร่งปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษาดึงเยาวชนเรียนสายอาชีพ

วันที่ 28 มี.ค. 2556 )
 
28 มีนาคม 2556 ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อกำหนดกลยุทธ์การปรับภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดขึ้นโดยเชิญคณะกรรมการการอาชีวศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ประมาณ 90 คน ร่วมระดมความคิดและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการที่จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของการอาชีวศึกษาให้เกิดการยอมรับและเชื่อมั่นศรัทธาต่อนักเรียน นักศึกษา พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนสาธารณชนและสื่อมวลชนซึ่งมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนด้วยการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่มีความถูกต้องและเหมาะสม ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการสัมมนา ตอนหนึ่งว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการพัฒนากำลังคนระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีของประเทศ แต่ยังมีปัญหาการผลิตคนให้เพียงพอกับความต้องการของสถานประกอบการสาเหตุจากมีผู้มาเรียนสายอาชีพน้อยกว่าที่ควรจะเป็น การปรับภาพลักษณ์การอาชีวศึกษาครั้งนี้ ได้คาดหวังว่าจะเป็นกลยุทธ์สำคัญในการแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ผลักดันให้เป็นภารกิจสำคัญที่จะต้องดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จ โดยตั้งเป้าหมายว่า ภาพลักษณ์การอาชีวศึกษาที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจะสามารถดึงดูดให้เยาวชนมาเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นตามลำดับ ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของผู้ประกอบการเป็นเรื่องที่น่าห่วงใยเพราะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของการพัฒนาประเทศอย่างมาก ภาคการศึกษาจะต้องสร้างความเข้าใจแก่นักเรียน และพ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ให้มองอาชีวศึกษาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการเรียนที่น่าสนใจ เพราะเป็นการเรียนที่สามารถสร้างโอกาสความก้าวหน้าและความมั่นคงได้ไม่แพ้การเรียนสายอื่นๆ ต้องนำคนที่ประสบความสำเร็จมาเป็นตัวอย่างให้เห็น ขณะเดียวกันอาชีวศึกษาจะต้องปรับภาพลักษณ์อย่างมียุทธศาสตร์และเลือกกระบวนการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่ง ที่จะรับนักศึกษาหลักสูตรสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการรุ่นแรก จะต้องเปิดสาขาที่เป็นความต้องการของผู้ประกอบการและเด็กมีความสนใจอยากเรียนที่มีงานรองรับชัดเจน เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองเกิดความมั่นใจในการเรียนสายอาชีพอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode