กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏสกลนคร แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานกับราชภัฏโคราช

วันที่ 30 มี.ค. 2556 )
 
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2556 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ต้อนรับคณะศึกษา ดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยมี รองศาสตราจารย์สะอาดศรี คงนิล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช ตรีสินธุรส รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์วิเชียร ฝอยพิกุล รองอธิการบดี ฝ่ายกฎหมายและกิจการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืองชัย บุญศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และ บุคลากรของสำนักงานอธิการบดีร่วมให้การต้อนรับ การศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การทำงานของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบไปด้วย งานธุรการ งานเลขานุการ งานประชาสัมพันธ์ งานประชุมและพิธีการ งานพัสดุ งานยานพาหนะ งานโยธาและสถาปัตย์ งานรักษาความปลอดภัย งานอาคารสถานที่ กองคลัง กองบริหารงานบุคคล กองวิเทศสัมพันธ์ โดยได้ศึกษาดูงาน ณ สถานที่จริงของแต่ละหน่วยงาน ทำให้ทราบถึงจุดเด่น จุดด้อย ของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย เพื่อนำมาพัฒนางานให้ประสบความสำเร็จดังเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ พันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode