กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ไฟฟ้าบางพลี พบประชาชน

วันที่ 1 เม.ย. 2556 )
 
วันนี้ ผอ.รามินทร์ ช่วยเรียง พร้อมเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง เขตบางพลี ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนผู้ใช้ไฟ ร่วมกับ บรรพต ปีวิเศษกุลเดช ประธานคณะกรรมการ เคหะชุมชน อ่อนนุช40 ไร่ เขตประเวศ กรุงเทพฯ ทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน รวมถึงผู้ปกครอง อาทิ ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า แนะนำการประหยัดพลังงาน และยังนำสิ่งของมาแจกเด็กและเยาวชน ผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรม มีการเล่นเกมส์ต่างๆ หลายชนิดพร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ตาม "โครงการสร้างความสัมพันธ์ชุมชน และคู่ความร่วมมือ” เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย เพื่อรับทราบ และแก้ไขปัญหาสำหรับพื้นที่สาธารณะและสถานที่อยู่อาศัยตามแหล่ง ชุมชนให้ได้รับความพึงพอใจ และมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น การไฟฟ้านครหลวง เขตบางพลี ได้จัดกิจกรรม "โครงการสร้างความสัมพันธ์ชุมชน และคู่ความร่วมมือ” ในการออกหน่วยบริการ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับ เรื่องไฟฟ้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้เป็นการจัดในรูปแบบที่ มีประเด็นหลักในการจัดทำโครงการตามภารกิจ เช่น การดูแล ความเรียบร้อย ของสายไฟฟ้า การตัดแต่งต้นไม้ไม่ให้กีดขวางสายไฟฟ้า ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดข้อง ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าโครงการ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสาธารณะ โดยมีประชาชนผู้ใช้ไฟซึ่งเป็น ผู้ปกครองเด็กและเยาวชน ในเคหะชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ เขตประเวศ กรุงเทพฯ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก กิจกรรมครั้งนี้เริ่มเวลา8โมงเช้าถึงช่วงบ่ายโมงของวันเสาร์ที่ 30 มีนาคมนี้เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode