กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
พัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมการกุศล “ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท”

วันที่ 1 เม.ย. 2556 )
 

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 เวลา 10.30 น. ที่ผ่านมาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมการกุศล "ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กล่าวคำถวายผ้าป่าสมบทกองทุนพัฒนาเด็กชนบท และพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ประธานฝ่ายสงฆ์ พิจารณาผ้าป่า

นางสุนิสา บุณยาทิษฐาน พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี ได้เปิดเผยว่าจังหวัดปทุมธานี ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่แรดเกิด ถึง 6 ปี ที่ครอบครัวยากจน และด้อยโอกาส ให้ได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้ได้รับการบริการ ตลอดจนสวัสดิการ ที่จำเป็นอย่างทั่วถึง จำเป็นต้องแสวงหาเงินทุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป กระทรวงมหาไทย จึงอนุมัติให้ทุกจังหวัด ดำเนินการทอดผ้าป่า สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปทุมธานี ในปีนี้ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน เหล่าพสกนิกรในจังหวัดปทุมธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ คณะข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้อง องค์กรเครือข่ายต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป จึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมการกุศลทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขณะนี้ได้รับยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้นเป็นเงินกว่า 137,040 บาท 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode