กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นออกหน่วยบริการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน อ.เวียงเก่า

วันที่ 28 มี.ค. 2556 )
 
ออกหน่วยบริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน ณ สนามโรงเรียนเมืองเก่า ตำบลเวียงเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีการออกหน่วยบริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน ณ สนามโรงเรียนเมืองเก่า ตำบลเวียงเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ จำนวน 1,000 คน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การออกหน่วยบริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในวันนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้นำถึงยังชีพ มามอบให้ประชาชนผู้ยากไร้ หน่วยงานจากจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกมาให้บริการถึงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลได้รับบริการจากรัฐ เช่น การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การออกหน่วยบริการทางการแพทย์ การให้บริการทางด้านการเกษตร การบริการด้านไฟฟ้า การบริการด้านที่ดิน การบริการด้านปศุสัตว์ เป็นต้น ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีความพร้อมและเต็มใจในการให้บริการในวันนี้ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและความประทับใจ มีรอยยิ้ม กลับบ้านอย่างมีความสุข ต่อไป
ขอขอบคุณหน่วยงานจากจังหวัด อำเภอ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน และนำบริการมาให้กับพี่น้องประชาชน มา ณ โอกาสนี้เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode