กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ปทุมธานีจัดประชุมขับเคลื่อนแผนงานยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน

วันที่ 26 มี.ค. 2556 )
 


          เมื่อวันที่ (25มี.ค.56) เวลา 10.00น. ปลัดจังหวัดปทุมธานี (นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล)

เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่3/2556 ณ ห้องสัตตปทุม ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี นายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การประชุมคณะทำงานแผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการและปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดปี2556 โดยให้คณะทำงานฯ เป็นองค์กรขับเคลื่อนแผนงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ

โดยมีการประชุมคณะทำงานทั้ง3แผนงาน คณะทำงานแผนงานที่1 คือการสร้างพลังสังคมและชุมชนเอาชนะยาเสพติด คณะทำงานแผนที่2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คณะทำงานแผนที่3 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด โดยทั้ง3คณะทำงานจะดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยในแผนงานที่3สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดปทุมธานีได้เข้าจัดระเบียบสถานประกอบการทุกประเภท อาทิ หอพัก สามารถดำเนินงานได้ 67 แห่ง คงเหลืออีก 167 แห่ง ร้านเกมส์/ร้านอินเตอร์เน็ต สามารถดำเนินงานได้ 112 แห่ง คงเหลืออีก 540 แห่ง

จากผลการทำงานศูนย์อำนวยการฯจังหวัดปทุมธานีได้แจ้งสรุปผลการประชุมเร่งด่วนตามแผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดนั้น การดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการ ทั้งการบำบัด และการติดตามหลังการบำบัดอย่างเข้มงวด

 

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode