กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การหลั่งเร็วได้บั่นทอนความพึงพอใจในเรื่องเพศสัมพันธ์ของคู่รักแล้วหลายต่อหลายคู่

วันที่ 26 มี.ค. 2556 )
iqml
 
          สิงคโปร์--25 มี.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

          ในงานประชุมประจำปีของสมาคมศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะของยุโรป (European Association of Urology, EAU) ครั้งที่ 28 ที่เมืองมิลาน ซึ่งเป็นงานประชุมศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป มีผู้ร่วมงานกว่า 14,000 คน จากมากกว่า 100 ประเทศ ได้มีการสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพตระหนักและพิจารณาถึงผลกระทบของอาการหลั่งเร็ว (Premature Ejaculation) ที่มีต่อสุภาพบุรุษและคู่รักของพวกเขา การประชุมสัมมนาในหัวข้อ การรักษาอาการหลั่งเร็ว: มุมมองใหม่สำหรับคู่รัก โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Menarini Group นี้ มีการหารือในหัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้ การหลั่งเร็วที่เป็นมากกว่าความผิดปกติด้านสมรรถภาพทางเพศของผู้ชาย การวินิจฉัยและการรักษาอาการหลั่งเร็วในการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไป รวมถึงการรักษาอาการหลั่งเร็ว ด้วยยาใหม่ โดยรักษาแบบตามความต้องการ (on-demand) เพื่อชะลอการหลั่งเร็ว

          การหลั่งเร็วเป็นความผิดปกติด้านสมรรถภาพทางเพศที่พบบ่อยในผู้ชายที่ไม่สามารถควบคุมการหลั่งได้1 โดยส่วนใหญ่เรามักคิดว่าผู้ชายคือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการหลั่งเร็วเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว การศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าการหลั่งเร็วมีผลต่อคู่รักของเขาด้วยเช่นกัน เนื่องจากอาการดังกล่าวทำให้ความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ์ของคู่รักลดลง1,2 หนึ่งในสามของผู้ชาย2ที่มีอาการหลั่งเร็วบางรูปแบบตามการบ่งชี้ของเครื่องมือวินิจฉัยการหลั่งเร็ว (Premature Ejaculation Diagnostic Tool, PEDT) 3จำเป็นต้องหยิบยกผลกระทบของการหลั่งเร็วที่มีต่อความสัมพันธ์ของตนมาไว้เป็นลำดับต้นๆ

          ดร. มาสซิโม โนตาริ (Dr. Massimo Notari) หัวหน้าฝ่ายบริหารการแพทย์และวิทยาศาสตร์ของกลุ่มบริษัท Menarini International กล่าวว่า "ผลกระทบของการหลั่งเร็วไม่ได้มีต่อผู้ชายเท่านั้น แต่เป็นปัญหาของคู่รักด้วย เมื่อฝ่ายชายไม่สามารถควบคุมการหลั่งได้ จะเกิดผลกระทบต่อความพึงพอใจทางเพศโดยตรงต่อคู่รัก ส่งผลให้สูญเสียความรู้สึกใกล้ชิด อีกทั้งรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ของพวกเขามีสิ่งสำคัญบางอย่างที่ขาดหายไป เมื่อทราบดีแล้วว่าการหลั่งเร็วเป็นปัญหาด้านสมรรถภาพทางเพศที่พบได้ทั่วไปในผู้ชาย เราจึงควรหันมาสนใจเรื่องนี้ให้มากขึ้นเพื่อที่ผู้ชายและคู่รักจะรู้สึกสบายใจที่จะเข้ารับการรักษาจากแพทย์”

          ผลกระทบของการหลั่งเร็วต่อความสัมพันธ์
          เนื่องจากการมีความสัมพันธ์ทางเพศที่ดีเป็นองค์ประกอบสำคัญของการมีชีวิตคู่ที่ประสบความสำเร็จ การศึกษาวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Journal of Sexual Medicine2 ในปี 2555 พบว่าผู้ตอบคำถามเกือบ 60 เปอร์เซ็นต์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีอาการหลั่งเร็วต่างไม่พอใจกับความสัมพันธ์ทางเพศของตัวเอง ซึ่งผลเป็นไปในทางเดียวกันกับการศึกษาวิจัยอีกงานหนึ่งที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร Journal of Sexual Medicine4 เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เปิดเผยว่าคู่รักของผู้ชายที่มีปัญหาการหลั่งเร็วมีเพียง 38.3 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่รายงานว่าตน "พอใจ” กับความสัมพันธ์ทางเพศ ในขณะที่คู่รักของผู้ชายที่ไม่มีปัญหาการหลั่งเร็วมีสูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์รายงานว่าพวกเขารู้สึก "พอใจ” กับความสัมพันธ์ทางเพศ

          ในประเทศเกาหลีมีรายงานว่ามีผู้ชาย 27 เปอร์เซ็นต์ ที่ได้รับผลกระทบจากการหลั่งเร็วนั้น ได้มีการศึกษาในลักษณะเดียวกัน 5 โดยพบว่าผู้ชายที่เผชิญกับภาวะหลั่งเร็วมีความต้องการทางเพศลดลง มีความพึงพอใจทางเพศของตนและคู่รักลดลง และความถี่ของการมีเพศสัมพันธ์น้อยลงเมื่อเทียบกับผู้ชายที่ไม่มีภาวะหลั่งเร็ว ศาสตราจารย์ซุง วอน ลี แผนกศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยซุงกยุนกวน แห่งศูนย์การแพทย์ซัมซุง กรุงโซล ประเทศเกาหลี และประธานสมาคมแพทย์ทางเพศศึกษาและบุรุษเวชศาสตร์แห่งเกาหลี ได้แสดงความเห็นว่า "ที่เกาหลี หรือในนามของประเทศในเอเชียแปซิฟิกโดยรวม ผู้ชายทั้งหลายที่มีการหลั่งเร็วจะต้องได้รับการปรึกษาเรื่องทางเพศเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในความสัมพันธ์ทางเพศของตนและคู่รักให้มากขึ้น ดังนั้นจึงควรตระหนักเสมอว่าอาการหลั่งเร็วนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะผู้ชายเท่านั้น แต่ยังผลไปถึงคู่รักของเขาด้วย หากสามารถรักษาอาการหลั่งเร็วได้สำเร็จ จะทำให้ตัวผู้ชายเองสามารถควบคุมการหลั่งได้ เขาและคู่รักของเขาก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย”

          ศาสตราจารย์กาเนช อาไดกัน ผู้ร่วมวิจัยในงานศึกษาเรื่องการหลั่งเร็วในเอเชีย ประจำปี 25552 และนักเพศศาสตร์ทางคลินิกที่ศูนย์สตรี ที่โรงพยาบาล National University Hospital ประเทศสิงคโปร์ กล่าวว่า "การหลั่งเร็วอาจเป็นการบ่อนทำลายความสัมพันธ์ของคู่รัก เมื่อผู้ชายเกิดอาการหลั่งเร็ว ก็ยากที่พวกเขาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งนั่นหมายรวมถึงความสัมพันธ์ทางเพศที่น่าพึงพอใจด้วย แต่พวกเขาสามารถได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้สามารถควบคุมการหลั่งได้ดีขึ้น เราจำเป็นต้องทำให้ผู้คนเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการหลั่งเร็ว เพื่อผู้ชายและคู่นอนของเขาจะได้ไม่รู้สึกเขินอายอีกต่อไป แต่กลับรู้สึกว่าอยากเข้ารับการรักษา”

          ในงานประชุมสัมมนาในงานประชุมประจำปีของสมาคมศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะของยุโรป ครั้งที่ 28 นี้ สะท้อนให้เห็นชัดแล้วว่า Menarini มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เกิดการตระหนักในปัญหาการหลั่งเร็ว ที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัย และรับการรักษาอย่างเหมาะสม1,6 การรักษาอาการหลั่งเร็วที่มีประสิทธิภาพจะช่วยฟื้นฟูความสามารถในการควบคุมการหลั่งและเพิ่มความพึงพอใจทางเพศ ตลอดจนคุณภาพชีวิตโดยรวมให้แก่ทั้งผู้ชายและคู่รักของพวกเขา7

          -จบ-

          เกี่ยวกับ Menarini Asia-Pacific (ชื่อเดิม Invida Group)
          Menarini Asia-Pacific สมาชิกเครือบริษัท Menarini Group ที่มีสำนักงานหลักอยู่ในประเทศอิตาลี เป็นบริษัทชั้นนำด้านชีวเภสัชภัณฑ์ที่มุ่งเน้นการส่งมอบผลิตภัณฑ์ต่างๆสำหรับผู้บริโภค โดยดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมเพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชนทั่วภูมิภาค ด้วยผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 3,300 คนในตลาดหลัก 13 ประเทศ Menarini Asia-Pacific ดำเนินงานครอบคลุมความต้องการในห่วงโซ่ทางการค้า ตั้งแต่การอนุมัติทะเบียนและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการบริหารการผลิต รวมทั้งมอบประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมสำหรับลูกค้า ที่ต้องการก้าวเป็นส่วนหนึ่งในวงการยาที่กำลังเติบโตในเอเชียแปซิฟิก

          สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่านที่www.menariniapac.com

          อ้างอิง
          1. Wespes E, Eardley AE, Giuliano F, Hatzichristou D, Hatzimouratidis K, Montorsi F, et al. European Association of Urology: Guidelines Male Sexual Dysfunction: Erectile dysfunction and premature ejaculation. [Internet] 2013 Mar [cited 2013 Mar 18]. Available from: http://www.uroweb.org/fileadmin/guidelines/2012_Guidelines_large_text_print_total_file.pdf .
          2. McMahon CG, Lee G, Park JK, Adaikan PG. Premature ejaculation and erectile dysfunction prevalence and attitudes in the Asia-Pacific region. J Sex Med. 2012;9:424-465.
          3. Symonds T, Perelman MA, Althof S, Giuliano F, Martin M, May K, et al. Development and validation of a premature ejaculation diagnostic tool. Eur Urol. 2007;52(2):565-573.
          4. Patrick DL, Althof SE, Pryor JL, Rosen R, Rowland DL, Ho KF, et al. Premature ejaculation: an observational study of men and their partners. J Sex Med. 2005;2(3):358-367.
          5. Lee SW, Lee JH, Sung HH, Park HJ, Park JK, Choi SK. The prevalence of premature ejaculation and its clinical characteristics in Korean men according to different definitions. Int J Impot Res. 2013;25(1):12-17.
          6. Sotomayor M. The burden of premature ejaculation: the patient's perspective. J Sex Med. 2005;2 Suppl 2:110-114.
          7. Revicki D, Howard K, Hanlon J, Mannix S, Greene A, Rothman M. Characterizing the burden of premature ejaculation from a patient and partner perspective: a multi-country qualitative analysis. Health Qual Life Outcomes. 2008;6:33.

          สำหรับสื่อที่มีคำถาม:

          ประชาสัมพันธ์ของ Ogilvy

          Derek Mitchell
          อีเมล: derek.mitchell@ogilvy.com
          โทร: +65 6213 7929

          Kimberly Mah
          อีเมล: Kimberly.mah@ogilvy.com
          โทร: +65 6213 9940เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode