กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กรมประชาสัมพันธ์ จัดงาน "พระมหากษัตริย์นักสื่อสารมวลชน"

วันที่ 14 ธ.ค. 2553 )

    กรมประชาสัมพันธ์กำหนดจัดงาน ตามรอยพระบาทยาตราในหัวข้อ "พระมหากษัตริย์นักสื่อสารมวลชน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู๋หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2553 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีสัมพันธ์
นายกฤษณพร เสิรมพานิช อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่าในปี 2554 เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 กรมประชาสัมพันธ์จึงได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ทั่วประเทศภายใต้แนวคิด "ตามรอยพระบาทยาตรา" เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และพระอัจริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งเพื่อให้ประชาชนยไทยทุกหมู่เหล่าได้ร่วมถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
เดือนธันวาคมนี้ได้จัดกิจกรรมในหัวข้อ "พระมหากษัตริย์นักสื่อสารมวลชน" ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การเสวนาในสหัวข้อ "พระมหากษัตริย์นักสื่อสารมวลชน" โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 เรื่อง จากผู้กำกบชื่อดัง นิทรรศการ "ภาพถ่ายข้างบ้านพ่อ" นิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ การจำหน่ายเหรียญที่ระลึกจากกรมธนารักษ์ ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ และร่วมกิจกรรมรับของที่ระลึกมากมาย
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน "พระมหากษัตริย์นักสื่อสารมวลชน" ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีสัมพันธ์ สอบถามรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ โทร. 0-2618-2323 ต่อ 1627

กำหนดจัดงานตรมรอยพระบาทยาตรา 84 พรรษา มหาราชัน
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "พระมหากษัตริย์นักสื่อสารมวลชน"
ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
********************

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2553

เวลา 12.30 น. -ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน
เวลา 13.00 น. -อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นายกฤษณพร เสริมพานิช) กล่าวรายงาน
เวลา 13.10 น. -รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายองอาจ คล้ามไพบูลย์)
กล่าวเปิดงานและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "พระมหากษัตริย์นักสื่อสารมวลชน"
เวลา 13.30 น. -การเสวนาในหัวข้อ "พระมหากษัตริย์นักสื่อสารมวลชน"
ผู้ร่วมเสวนา

นายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายปราโมทย์ ไม้กลัด กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา
กรรมการมูลนิธิอานันทมหิดล อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และอดีตสมาชิกวุฒิสภาของกรุงเทพมหานคร
อาจารย์สันทัด ตันฑนันทน์ ที่ปรึกษาวงดนตรีเฉลิมราชย์และนักดนตรีวง อ.ส.
ดร.ยุบล เบญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.สุคนธ์ทิพย์ สุกสี อดึตนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ผู้ดำเนินรายการ นายนลธวัช อนันท์พรจินดา
เวลา 15.30 น. -ปิดงานเสวนา

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2553

เวลา 09.00-16.30 น. -งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "พระมหากษัตริย์นักสื่อสารมวลชน"

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode