กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการสัมมนาวิชาการยกระดับงานไหมสู่สากลลุ่มนำโขง

วันที่ 27 ก.พ. 2556 )
 
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชุมสัมมนาทางวิชาการในการยกระดับการจัดงานไหมสู่สากลในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง รับ AEC นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายวินัย สิทธิมณฑล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชุมสัมมนาทางวิชาการในการยกระดับการจัดงานไหมสู่สากลในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยในที่ประชุมได้มีการพิจารณากรอบกิจกรรมและงบประมาณสำหรับดำเนินการด้านประชุมสัมมนาวิชาการ และการแต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติมอีก 3 ท่าน คือ นายอำเภอชนบท, นายกเทศมนตรีตำบลชนบท และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย อำเภอชนบท มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เป็นการประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันปรึกษาหารือการยกระดับการจัดงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่นจากงานระดับจังหวัดสู่ความเป็นสากลในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าให้เป็นงานในระดับนานาชาติในอนุภูมิภาคนี้ เพื่อให้จังหวัดขอนแก่นได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีรายได้จากโอกาสของการจัดงาน โดยมีกรอบการพิจารณาเพื่อยกระดับการจัดงาน ฯ 3 ด้าน ประกอบด้วย การกำหนดจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและการจับคู่ธุรกิจ (กำหนดจัดระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2556) การกำหนดจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า 6 ชาติสมาชิก GMS (กำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2556) . การกำหนดจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม 6 ชาติสมาชิก GMS (กำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2556 ทุกหน่วยที่เข้าร่วมประชุมยินดีสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยจะอาศัยฐานต้นทุนเดิมของงานเทศกาลไหมฯ ในการก้าวไปสู่ความเป็นสากล กำหนดให้มีการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติของ 6 ประเทศสมาชิก GMS โดยเน้นการจัดประชุมในประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน และการจับคู่ธุรกิจสินค้า, การเชื่อมโยงการท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยอาศัยฐานต้นทุนของจังหวัดที่มีอยู่เดิม คือ มีสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute : MI) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพหลักในการเตรียมการและดำเนินงาน การกำหนดจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมของสมาชิกประเทศ GMS ซึ่งพื้นฐานของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค ลุ่มน้ำโขงนี้ ก็มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งวิถีการดำเนินชีวิตที่มีความคล้ายคลึงกันอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เพียงแต่จะกำหนดให้เพิ่มความสัมพันธ์ให้แนบแน่น เน้นการผสมผสานวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นการศึกษากันและกันระหว่างประเทศให้มีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode