กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กหญิงกมลฉัตร สมใจ

วันที่ 14 ธ.ค. 2553 )
 
นางสรัญญา สวัสดิ์กนก หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ได้รับแจ้งจากสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ว่าได้รับอุปการะเด็กหญิงกมลฉัตร สมใจ เกิดวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งหลังค ลอดที่สถาบันบำราศนราดูร จากหลักฐานสูติบัตร มารดาชื่อ นางสาวสุปราณี เกิดแก้ว ซึ่งเพื่อเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก หากผู้ใดเป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก และถ้าผู้ใดพบเห็นหรือรู้จักบิดา มารดาเด็ก ขอให้แจ้งให้ทราบและนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านไปติดต่อที่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เลขที่ ๔/๑๐๘ หมู่ที่ ๕ หมู่บ้านสวนอาริยวัฒน์ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ ๐-๓๔๙๖-๐๗๒๕ หรือสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปาก เกร็ด เลขที่ ๗๘/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ ๐-๒๕๘๓-๘๓๑๔ โทรสาร ๐-๒๕๘๓-๓๐๐๐ ในวันและเวลาราชการโดยด่วน เพื่อจักได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็กตามความเหมาะสมต่อไป(สุชาดา พรหมจำรัส/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม)เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode