กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
สินเชื่อเพื่อผู้ประกันตนประสบอุทกภัย

วันที่ 14 ธ.ค. 2553 )
 
นายมรกต คงทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคม(สปส.) ได้ตระหนักถึงความเดือนร้อนของผู้ประกันตนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัด ทำให้ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซม ด้วยเหตุนี้ สปส. จึงจัดสรรเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็นการลงทุนทางสังคม เพื่อให้สินเชื่อแก่ผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ราย รายละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยคิดดอกเบี้ย ๒.๕ % คงที่ ๒ ปี หลังจากนั้นเป็นอัตราลอยตัว ตามเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้มีธนาคารเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น ๓ แห่ง ได้แก่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด(มหาชน) เฉพาะผู้ประกันตนที่มีบัญชีเงินกู้เดิมกับธนาคารยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ นอกจากนี้มีธนาคารที่สนใจเข้าร่วมโครงการอีก ๔ แห่ง ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) และธนาคารออมสิน ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างพิจารณารายละเอียด โดยผู้ประกันตนที่สามารถยื่นกู้ได้นั้นต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓, ๓๙ และ ๔๐ หากประสงค์เข้าร่วมโครงการติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัดที่สะดวก เพื่อขอหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตน ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓เป็นต้นไป พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ หนังสือใบแจ้งเงินสมทบสะสมขอรับที่สำนักงานประกันสังคม, หนังสือรับรองการทำงาน, สลิปเงินเดือน, สมุดบัญชีเงินฝากแสดงรายการย้อนหลัง, สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน, รูปถ่ายบ้านที่ถูกน้ำท่วม และสัญญาจ้างช่างทำการซ่อมแซมบ้าน หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สปส.เขตพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ หรือโทร ๑๕๐๖ ติดต่อระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติให้บริการตลอด ๒๔ ซม. หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดตั้งแต่ ๐๗.๐๐-๑๙.๐๐ น. หรือที่ http://www.sso.go.th/ (สุชาดา พรหมจำรัส/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม)เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode