กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่มอบเงินเยียวยาให้ประชาชนที่ประสบภัยที่จังหวัดพัทลุง พร้อมย้ำ จะเร่งดำเนินการให้เสร็จก่อนปีใหม่นี้

วันที่ 14 ธ.ค. 2553 )
 
วันนี้ ( ๘ ธ.ค. ๕๓ ) นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปมอบเงินเยียวยาแก่ผู้ประสบอุทกภัย และวาตภัยที่จังหวัดพัทลุง โดยจุดแรก ได้เดินทางไปมอบเงินให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอควนขนุน จำนวน ๔,๕๖๗ ครัวเรือน ที่โรงเรียนควนขนุน อำเภอควนขนุน โดยมีนายกฤติพงษ์คงแข็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพี่น้องประชาชน ให้การต้อนรับ นายกฤติพงษ์ คงแข็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า จากเหตุการณ์อุทกภัย และวาตภัยเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา ทำให้พื้นที่จังหวัดพัทลุง ได้รับผลกระทบ ครอบคลุม ๑๑ อำเภอ ๖๕ ตำบล ๖๗๐ หมู่บ้าน ๔๕ ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๒๙,๔๔๒ ครัวเรือน ๙๔,๖๒๖ คน อพยพประชาชน ๓๒๔ ครัวเรือน ๑,๔๘๘ คน บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย ๑๕,๓๕๑ หลัง ๒๒๑ คูหา มีผู้เสียชีวิต ๙ คน บาดเจ็บ ๕๐ คน สิ่งสาธารณะประโยชน์ได้รับความเสียหาย ๖๒๑ โครงการ สถานที่ราชการ ๘ แห่ง วัด ๘ แห่ง พื้นที่การเกษตรเสียหาย ๒๔๘,๑๔๐ ไร่ โดยแยกเป ็นนาข้าว ๙๒,๒๘๔ ไร่ พืชไร่ ๑๐,๑๒๘ ไร่ สวนผลไม้ ๘๗,๗๒๘ ไร่ และสวนยางพารา ๕๘,๐๐๐ ไร่ ด้านการประมง เรือประมงพื้นบ้านเสียหาย ๓๑๐ ลำ อวน ๒๑๐,๐๐๐ ปาก บ่อปลา-บ่อกุ้ง ๑,๑๒๒ บ่อ ด้านปศุสัตว์ โค-กระบือตาย ๗๕ ตัว สุกร ๑,๘๕๖ ตัว , เป็ด-ไก่ ๒๔๔,๖๖๔ ตัว และแพะ ห่าน แกะ ๒๕๖ ตัว มูลค่าความเสียหายรวมทั้งหมดประมาณ ๗๐๐,๙๘๓,๖๗๖ บาท และขณะนี้ ยังคงมีน้ำท่วมขังในที่ลุ่ม ใน ๕ อำเภอที่อยู่ริมทะเลสาบสงขลา คือ อำเภอปากพะยูน อำเภอบางแก้ว อำเภอเขาชัยสน อำเภอเมือง และ อำเภอควนขนุน คาดว่าหากฝนหยุดตก สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติในระยะเวลาอันใกล้นี้ สำหรับเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท จังหวัดพัทลุงได้รับกรอบ ตามคณะรัฐมนตรี ๓ กรณี จำนวน ๑๘,๓๘๐ ครัวเรือน โดยจังหวัดพัทลุงส่งไป ๑๙,๕๒๔ ครัวเรือน ได้รับการอนุมัติ จำนวน ๑๖,๔๒๐ ครัวเรือน ส่วนที่เหลือ อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง และในวันนี้ ได้มอบเงินเยียวยาใน ๘ อำเภอ ๑๕,๐๑๕ ครัวเรือน ส่วนอีก ๓ อำเภอ ๑,๔๐๕ ครัวเรือน จะมอบให้ในวันพรุ่งนี้ ( 9 ธ.ค. 53 ) ทางด้านนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับเงินเยียวยา ๕,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๓ แสน ๗ หมื่นกว่าครัวเรือน โดยจะทยอยมอบให้แล้วเสร็จก่อนปีใหม่ที่จะถึงนี้ ส่วนของการช่วยเหลือด้านอื่น ๆ รัฐบาลจะเร่งให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป จากนั้นในช่วงบ่าย นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปมอบเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยที่วัดท่าสำเภาเหนือ ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง ซึ่งเป็นอีกพื้นที่หนึ่ง ที่ยังมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากอยู่ติดบริเวณที่ราบลุ่มนี้คลองปากประ ซึ่งมักจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังทุกปี --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง ๘ ธันวาคม ๕๓เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode