กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นประกาศพื้นที่ภัยแล้ง 26 อำเภอ

วันที่ 13 ก.พ. 2556 )
 

จังหวัดขอนแก่นประกาศพื้นที่ภัยแล้ง 26 อำเภอผู้ว่าฯขอนแก่นสั่งการให้ทุกอำเภอใช้งบอำเภอละ 1 ล้านบาทช่วยภัยแล้งพร้อมจัดน้ำแจกจ่าย ซ่อมแซมบ่อบาดาล บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่นประสบภัยแล้งทั้ง 26 อำเภอซึ่งจังหวัดขอนแก่นมี 26 อำเภอ 197 ตำบล 2,243 หมู่บ้าน 35 ชุมชน โดยทางสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า มีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย จำนวน 733,948.25 ไร่ เป็นพื้นที่นาข้าว จำนวน 732,552.25 ไร่ พื้นที่พืชไร่ จำนวน 1,396 ไร่ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 679,558 คน มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 708,951,448.50 บาท จังหวัดขอนแก่นได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วยการใช้เงินทดรองราชการจำนวน 50 ล้านบาท โดยให้แต่ละอำเภอนำเงินไปใช้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอำเภอละ 1 ล้านบาท จำนวน 26 อำเภอ รวมเป็นเงิน 25,951,121.07 บาท การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้น จังหวัดขอนแก่นได้นำน้ำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างรุนแรงก่อน รวมทั้งการซ่อมแซมบ่อบาดาล ซ่อมแซมถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน จัดหาภาชนะรองรับน้ำและทำการขุดลอกเปิดทางน้ำ โดยให้ทุกอำเภอเร่งดำเนินการ ในส่วนของทางการแพทย์และสาธารณสุขนั้น ได้ทำการเป่าล้างบ่อบาดาลและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน รวมทั้งประสานทางสาธารณสุขจังหวัดเฝ้าระวังในพื้นที่ ทั้งนี้ หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะภัยแล้ง ต้องการน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ให้ติดต่อประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เพื่อเสนอผ่านนายอำเภอ หรือที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ได้ตลอด 24 ชม. ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode