กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ตรวจราชการจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 12 ก.พ. 2556 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

ตรวจราชการจังหวัดปทุมธานี

วันนี้(12 ก.พ. 56) เวลา 9.30 น. นายธานี สามารถกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมการตรวจราชการจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายชัยวัฒน์ อาราสันติสุข หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี ปลัดจังหวัดปทุมธานี พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดปทุมธานีและหน่วยงานราชการ เข้าร่วมการประชุมการตรวจราชการจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมมังคลปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

การประชุมการตรวจราชการจังหวัดปทุมธานี มีระเบียบวาระ เรื่องการายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ เกี่ยวกับการตรวจติดตามงานนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงสินค้า OTOP ซึ่งการดูแลของพัฒนาการจังหวัดปทุมธานี โครงการขยายผลหมู่บ้านพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบ ABC  โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานีดูแลการติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีดูแลการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจของอปท. การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล และและโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2555/2556 โดยระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้เป็นมติในการประชุมจากหน่วยงานราชการต่างๆ อย่างพร้อมเพรียงกัน
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode