กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางสาวอัมพวัน เจริญกุล รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และ ปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์ตามหลักธรรมาภิบาล” รุ่นที่ 1 ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 ก.พ. 2556 (จำนวนคนอ่าน 1573 คน)
PKST.

 บ่ายวันนี้(8 กพ.2556)เวลา16.00น.นางสาวอัมพวัน เจริญกุล รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์ตามหลักธรรมาภิบาล” รุ่นที่ 1ณ ห้องประชุมอาจารย์สะอาด ตัณศุภผลชั้น 2 อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้โดยมีนางจิตติมา จารุจินดา ผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การฝึกอบรมฯเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องการจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์ตามหลักวิชาการและตระหนักถึงหลักธรรมาภิบาลในการจัดทำแผนฯพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายและประสานงานระหว่างหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ 
 อนึ่งการจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการประชาสัมพันธ์,กองการเจ้าหน้าที่ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งจัดอบรมฯขึ้นรวม4วันระหว่างวันที่ 5-8กุมภาพันธ์ 2556ให้แก่บุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ที่ปฏิบัติงานด้านแผนงาน/โครงการประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 40 คนเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode