กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
เอ็นทีที คอม กรุ๊ป นำเสนอบริการจัดการความเสี่ยงที่สมบูรณ์แบบ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยแก่องค์กรทั่วโลก

วันที่ 8 ก.พ. 2556 )
 
          โตเกียว--7 ก.พ.--เกียวโด เจบีเอ็น – เอเชียเน็ท / อินโฟเควสท์

          เอ็นทีที คอม กรุ๊ป และบริษัทในเครือได้แก่ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (เอ็นทีที คอม), Intelgralis AG และ Secode AB ผ่านความร่วมมือของเอ็นทีที ซีเคียว แพลตฟอร์ม แล็บบอราทอรีส์ ประกาศเปิดตัวเทคโนโลยี Security Information Event Management (SIEM) เพื่อให้บริการตรวจจับและการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่ทันสมัย ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงจากการโจมตีองค์กรเป้าหมายทั่วโลก

          http://prw.kyodonews.jp/opn/release/201302079793

          ความแพร่หลายของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต รวมถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคลาวด์เอื้ออำนวยต่อการสร้างภาวะแวดล้อมด้านไอทีที่ไร้รอยต่อได้ทั่วโลก แต่ในขณะเดียวกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น อาทิ การเชื่อมต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต ไวรัส และการรั่วไหลของข้อมูลนั้น กลายเป็นปัญหาที่รุนแรง ซึ่งต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนในภาวะแวดล้อมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความหลากหลาย

          เทคโนโลยี SIEM แบบใหม่จะตรวจจับความเสี่ยงผ่านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ชั้นสูงโดยอัตโนมัติ และประเมินระดับความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ SIEM ได้รวมเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าของเอ็นทีที ซีเคียว แพลตฟอร์ม แล็บบอราทอรีส์ ที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อตรวจจับการโจมตีโดยการเฝ้าสังเกตล็อกในระยะยาว และเครื่องสร้างบัญชีดำ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการหาไซต์อันตราย รวมถึงฐานข้อมูลสารสนเทศความปลอดภัยที่ครอบคลุม

          อากิระ อาริมะ ซีอีโอ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ กล่าวว่า "การลงทุนของเราในระบบ SIEM ที่ครอบคลุมศูนย์ข้อมูลของเอ็นทีที คอมทั่วโลกนั้น ถือเป็นก้าวแรกของวิสัยทัศน์ด้านบริการการจัดการความปลอดภัยระดับโลกของเรา ด้วยการผลักดันบริการใหม่ๆในศูนย์ข้อมูล ส่งผลให้เอ็นทีที คอม และบริษัทด้านความปลอดภัยในเครืออย่าง Integralis และ Secode สามารถกลั่นกรองบริการเหล่านี้ผ่านไปสู่ภาวะแวดล้อมของลูกค้าระดับองค์กรได้ในที่สุด ซึ่งจะสนับสนุนลูกค้าด้วยกระบวนการและระบบอัจฉริยะที่ทำให้เกิด "เส้นทางแห่งความปลอดภัยสู่ระบบคลาวด์”

          "เทคโนโลยี SIEM จะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มบริการความปลอดภัยในระดับสากลที่ทำให้เอ็นทีที คอม กรุ๊ปมอบบริการที่สมบูรณ์แบบด้านความเสี่ยงเฉพาะภูมิภาค เรายังจะให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าด้านการคาดการณ์ความเสี่ยงและมาตรการแก้ไขที่ใช้การได้ บนพื้นฐานข้อมูลความเสี่ยงซึ่งแบ่งปันกันระหว่างสมาชิกของเอ็นทีที คอม กรุ๊ป” เขากล่าวต่อ

          ไซมอน เชิร์ช ซีอีโอ Itegralis AG แสดงความเห็นว่า "ด้วยการมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยจากเอ็นทีที คอมในปัจจุบัน ทำให้เราลงทุนได้อย่างมีนัยสำคัญอย่างต่อเนื่องในด้านบริการ เทคโนโลยี และคณะทำงานที่มีความชำนาญทั่วโลก ซี่งมอบบริการการจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยด้านไอทีที่ลูกค้าต้องการเพื่อใช้พัฒนาและเปลี่ยนแปลงสภาพธุรกิจ”

          เชิร์ชกล่าวต่อไปว่า "การเปิดตัวเทคโนโลยี SIEM ในฐานะส่วนหนึ่งของบริการจัดการความปลอดภัย ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการวิเคราะห์ความปลอดภัยและข้อมูลด้านความเสี่ยงที่เรามอบให้แก่ลูกค้าของเรา การบริหารจัดการอุปกรณ์ระยะไกลเป็นสิ่งจำเป็นในองค์กรสมัยใหม่ อย่างไรก็ตาม การรับข้อมูลจากอุปกรณ์เหล่านี้และจัดทำบทวิเคราะห์แบบพึ่งพาบริบทให้แก่องค์กรธุรกิจเพื่อให้สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและความปลอดภัยนั้น ถือเป็นเรื่องจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ภัยคุกคามกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

          เอ็นทีที คอม กรุ๊ป จัดการความเสี่ยงในภาวะแวดล้อมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ของลูกค้า บนพื้นฐานของวิธีการให้คำปรึกษาที่ไว้วางใจได้ ซึ่งประกอบไปด้วยการอัพเกรดและการสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่อง วิธีการนี้ประกอบด้วยการวิเคราะห์การกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (GRC) ในภาวะแวดล้อมระดับบริษัท การประเมินโดยอิง 12 เกณฑ์มาตรฐาน ประกอบด้วยการจัดการสินทรัพย์และการปฏิบัติตามข้อกำหนด การเปรียบเทียบระดับเฉลี่ยในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อระบุช่องว่าง และกำหนดเป้าหมาย การวางแผนปรับปรุง การดำเนินการตามแผนและการเฝ้าสังเกตอย่างต่อเนื่องด้วยการดำเนินงานที่ปลอดภัย

          ด้วยการผสานกลไก SIEM เข้ากับข้อเสนอที่มีให้บริการอยู่ในปัจจุบัน อาทิ การให้คำปรึกษาด้านความเสี่ยงความปลอดภัย ระบบการจัดการความปลอดภัย บริการจัดการความปลอดภัยและบริการจัดการอุปกรณ์มือถือ เอ็นทีที คอม กรุ๊ปจะใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวเพื่อให้บริการจัดความความเสี่ยงครบวงจรที่ทันสมัย รวมทั้งการให้คำปรึกษาและการดำเนินงานที่ครอบคลุม สำหรับการประเมิน การปรับปรุง และการเฝ้าสังเกตความเสี่ยงด้านความปลอดภัยไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆในสภาพแวดล้อมไอซีทีของลูกค้า

          เอ็นทีที คอม กรุ๊ป จะยังคงปรับปรุงบริการจัดการความเสี่ยงแบบเบ็ดเสร็จต่อไป ด้วยการขยายขอบเขตการให้บริการและอุปกรณ์ความปลอดภัยให้แก่แพลตฟอร์มบริการความปลอดภัยแบบใหม่ ซึ่งประกอบด้วยการอัพเกรดการตรวจจับเหตุการณ์ด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการประเมินระดับความเสี่ยงอัตโนมัติ และปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัย

          เทคโนโลยี SIEM จะเปิดตัวในฐานะแพลตฟอร์มบริการความปลอดภัยแบบใหม่ในญี่ปุ่นและสหรัฐในเดือนมี.ค. และประเทศต่างๆทั่วโลกต่อไป ศูนย์ดำเนินงานด้านความปลอดภัยของเอ็นทีที คอม กรุ๊ป ซึ่งมีที่ตั้งในญี่ปุ่น สหรัฐ สิงคโปร์ อังกฤษ สวีเดน และนอร์เวย์ รวมถึงศูนย์แห่งใหม่ที่จะเปิดทำการในมาเลเซีย จะถูกปรับโฉมให้เป็นศูนย์การดำเนินงานด้านความเสี่ยงสากล เพื่อให้บริการการเฝ้าสังเกตความปลอดภัยที่สมบูรณ์ ซึ่งผ่านการบริหารจัดการโดยนักวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีความชำนาญสูง

          เกี่ยวกับ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น
          เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ให้บริการคำปรึกษา สถาปัตยกรรม ความปลอดภัยของข้อมูล และบริการคลาวด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ขององค์กรธุรกิจ บริการเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงสร้างพื้นฐานของเอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ที่มีอยู่ทั่วโลก ซึ่งรวมไปถึงเครือข่าย global Tier-1 IP Network และ Arcstar Universal One (TM) VPN ในกว่า 150 ประเทศทั่วโลก และศูนย์ข้อมูลที่ปลอดภัยกว่า 140 แห่ง โซลูชั่นของเอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ยังสามารถใช้งานร่วมกับบริษัทในเครือเอ็นทีที กรุ๊ป ทั่วโลก ซึ่งรวมไปถึง Dimension Data, NTT DOCOMO และ NTT DATA
        
          สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
          www.ntt.com/index-e.html
          www.twitter.com/nttcom
          www.facebook.com/nttcomtv

          เกี่ยวกับ Integralis
          Integralis ให้บริการโซลูชั่นความปลอดภัยด้านไอทีและการจัดการความเสี่ยงข้อมูลในระดับโลก เราให้บริการด้านการจัดการความปลอดภัย โครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจ การให้คำปรึกษา และบริการบูรณาการเทคโนโลยี เราช่วยให้องค์กรต่างๆสามารถลดต้นทุนด้านไอที และเพิ่มระดับความลึกซึ้งของการคุ้มครองความปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อกำหนด และศักยภาพในการเข้าถึงบริการ Integralis มีสำนักงานใหญ่ในเมืองอิสมันนิง เยอรมนี และเป็นส่วนหนึ่งของเอ็นทีที คอมมิวนิเคชันส์ กรุ๊ป ซึ่งเอ็นทีที (นิปปอน เทเลกราฟ และเทเลโฟน คอร์ปอเรชั่น) เป็นเจ้าของกิจการ เอ็นทีทีเป็นหนึ่งในบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดของโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเข้าชมได้ที่ www.integralis.com

          แหล่งข่าว: เอ็นทีที เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น, Integralis AG, Secode AB, นิปปอน เทเลกราฟ และเทเลโฟน คอร์ปอเรชั่น

          AsiaNet 52055เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode