กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นพิจารณาคัดเลือกข้าราชการดีเด่นปี 2555

วันที่ 6 ก.พ. 2556 )
 
จังหวัดขอนแก่นพิจารณาคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประจำปี 2555 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดให้ส่วนราชการและอำเภอดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นในระดับหน่วยงาน โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2555แล้วเสนอชื่อให้จังหวัด เพื่อพิจารณาคัดเลือกในระดับจังหวัด นั้น ส่วนราชการจังหวัด ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2555 ในระดับหน่วยงานและเสนอรายชื่อพร้อมผลงานให้จังหวัดพิจารณา ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน ได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556และประกาศเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 ปรากฏว่าผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ2555ได้แก่ เพื่อรับรางวัลระดับประเทศคือ พันตำรวจเอกออมสิน ตรารุ่งเรือง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพล ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น นายประวิช ยะรินทร์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 พันจ่าโทสายัน ภาคโภไคย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และนางสุภา บวรพาณิชย์ พัฒนาการอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านฝางซึ่งจังหวัดจะได้เสนอชื่อไปยังกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเข้ารับรางวัลและเข็มเชิดชูเกียรติที่ส่วนกลาง
ส่วนข้าราชการพลเรือนดีเด่นในระดับจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2555 คือ นางสุพักตรา ลุนบง ครูชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 นางชฎา วรรณภักดี ครูชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 25 ว่าที่ร.อ. ทินกร ศรีนาง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 และ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode