กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
นครปฐม ยอดจำหน่ายถุงยางอนามัยเกินแสนชิ้น

วันที่ 31 ม.ค. 2556 )
 
นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ จังหวัดนครปฐม พบว่ามีวัยรุ่นมาซื้อถุงยางอนามัยจากเครื่องจำหน่ายถุงยางอนามัยแบบหยอดเหรียญ ซึ่งติดตั้งอยู่ทุกป้ายรถเมล์ และหน้าโรงเรียน ที่ทำให้วัยรุ่นสามารถเข้าถึงถุงยางอนามัยได้ โดยในแต่ละเครื่องมีผู้มาใช้บริการ จำนวน 45,000 ชุด หรือประมาณ 135,000 ถุง ต่อเครื่อง ซึ่งนโยบายของจังหวัดนครปฐม ต้องการให้เยาวชนเข้าถึงถุงยางอนามัย แต่ไม่ใช่การส่งเสริมให้เยาวชนมีเพศสัมพันธ์ แต่ถ้าหากห้ามไม่ได้จะต้องมีเครื่องมือป้องกัน จังหวดนครปฐม ได้เน้นการสร้างความรู้ความเข้าในเรื่อง เพศศึกษา มากขึ้น โดยมีมาตรการในการทำงานด้านป้องกันเอดส์ในกลุ่มเยาวชน ซึ่งถือว่าปัญหาด้านพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อของเยาวชน เป็นปัญหาที่ทุกหน่วยงานต้องรับผิดชอบ มีการขยายบริการให้เข้าถึงถุงยางอนามัย มีการรณรงค์ให้เกิดค่านิยมเชิงบวก ในเรื่องการใช้ถุงยางอนามัยโดยการสร้าวค่านิยม เพศสัมพันธ์ครั้งแรกใช้ถุงยางอนามัย รวมทั้งส่งเสริมทัศนคติของผู้ชายให้พก และใช้ถุงยางอนามัย จังหวัดนครปฐม ยังรณรงค์ให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกัน มีการให้ความรู้ และคำปรึกษาด้านอนามัยเจริญพันธ์ และโรคเอดส์ รวมทั้งการดำเนินการในกลุ่มพนักงานขายบริการ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย กลุ่มผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด กลุ่มแรงงานข้ามชาติ และกลุ่มผู้ต้องขัง สำหรับโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ และปกป้องสังคมสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ และเด็กที่อยู่ในภาวะเปราะบางในพื้นที่ ที่สถานการณ์ปัญหาโรคเอดส์สูง เป็นโครงการที่จังหวัดนครปฐมภาคภูมิใจ เพราะมีการดำเนินการในปี 2555 จำนวน 15 ตำบล ในเขตอำเภอเมืองนครปฐม และมีการดำเนินการอีก 15 ตำบล ในปี 2556ในพื้นที่อำเภอสามพราน อำเภอนครชัยศรี และในปี 2557 จะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องอีก 25 ตำบล โดยจะเน้นการส่งเสริมศักยภาพพ่อแม่ และผู้ดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ พร้อมทั้งการสนับสนุนด้านการเงินแก่ครอบครัวเด็ก ที่มีภาวะเปราะบาง รวมทั้งที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ (นรกิจ ศรัทธา / ข่าว 31 ม.ค. 56)เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode