กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
นโยบายสุดยอดของจังหวัดนครปฐม

วันที่ 6 ก.พ. 2556 )
 
นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐมได้จัดทำโครงการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองจังหวัดนครปฐม ปี 2556 – 2557 โดยให้หน่วยงานราชการ ร่วมดำเนินการให้เป็นหน่วยงานที่มีสำนักงานสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และทำให้พื้นที่จังหวัดนครปฐมได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เป็นบ้านเมืองสะอาด มีความปลอดภัย และสังคมเป็นสุข จังหวัดนครปฐม ได้แบ่งโครงการออกเป็น 2 ระยะ คือ ในระยะแรก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนกันยายน 2556 จะได้ทำการปรับปรุง ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้จังหวัดนครปฐม เป็นเมืองสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีการดำเนินการให้ผู้ที่เข้ามาเยือนจังหวัดนครปฐม ได้เห็นทัศนียภาพสองข้างทางถนนทุกสาย เช่น ถนนเพชรเกษม ถนนบรมราชชนนี ถนนมาลัยแมน มีสวนหย่อมกลางถนนที่สวยงาม ป้ายโฆษณาสองข้างทาง และร้านค้า ที่มีการปรับปรุงให้มีความสะอาดตา เป็นที่ประทับใจต่อผู้พบเห็น มีส้วมที่สะอาด ถูกสุขอนามัย ส่วนในระยะที่สอง เป็นการดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 จนถึงเดือนกันยายน 2557 เพื่อให้จังหวัดนครปฐมเป็นเมืองสะอาด มีความปลอดภัย สังคมเป็นสุข ซึ่งโครงการนั้นต้องได้รับความร่วมมือจากชาวนครปฐมทุกคน หน่วยงานทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีจังหวัดนครปฐม เป็นแกนนำ และจะส่งผลดีต่อชื่อเสียงของ ซึ่งเป็นเมืองในเขตปริมณฑลที่มีผู้คนต่างไปมาอย่างมากมาย (นรกิจ ศรัทธา /ข่าว 4 ก.พ. 56)เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode