กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ขอนแก่นเร่งพัฒนาสร้างสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด

วันที่ 5 ก.พ. 2556 )
 
ขอนแก่นเร่งรัดแผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชน เอาชนะยาเสพติดในระดับพื้นที่ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมเร่งรัดแผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชน เอาชนะยาเสพติดในระดับพื้นที่ จัดโดยกระทรวงมหาดไทย ณ โรงแรมพูลแมน อ.เมืองขอนแก่น ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยกำหนดจัดประชุมเร่งรัดแผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดในระดับพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อมอบนโยบาย ข้อสั่งการ และเร่งรัดติดตามงานในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วม ประชุมในครั้งประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบงานยาเสพติด, ปลัดจังหวัด, พัฒนาการจังหวัด, ท้องถิ่นจังหวัด, นายอำเภอ, ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด, ประธานชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านจังหวัด, ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดละ 1 คน ในการประชุมฯ ครั้งนี้มีรองปลัด กระทรวงมหาดไทย (นายประภาส บุญยินดี) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ และมอบนโยบายและข้อสั่งการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับ พื้นที่ ในส่วนพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนอกจากผู้บริหารในระดับจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดที่เข้าร่วมประชุมรับนโยบายแล้ว ยังมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเขตอำเภอเมืองขอนแก่นเข้ารับนโยบาย จำนวน 282 คน ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณ๊ ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode